Dlaczego immunologia?

Sprawność układu odpornościowego stanowi nieodłączny element zdrowia. Konieczna jest aktywność  układu odpornościowego, obrony komórkowej, systemu białych krwinek strzegących granic naszego organizmu i uśpionych tkanek. Wielu naukowców skupia się obecnie na “przebudzeniu” mechanizmów obrony komórkowej.

Ogrmony wzost częstotliwości występowania nowotworów wszelkiego typu wymusza wdrażania innowacji, tworzenie nowych rozwiązań oraz konieczność pogłębiania wiedzy o odporności naszego ciała. Stworzenie praktycznych metod wspierania i wzmocnienia układu odpornościowego stała się niezbędnym elementem walki z chorobami onkologicznymi.

Poziom odporności każdego człowieka zależy między innymi od ilości i jakości składników odżywczych w diecie, a także od obecności zanieczyszczeń w obrębie organizmu. U osób, których układ odpornościowy jest słaby lub powolny, bardziej prawdopodobne jest pojawienie się chorób łącznie z nowotworami, ponieważ ogranizm wykazuje wtedy mniejszą zdolność obrony swojej integralności.

Jednym ze składników naszego układu odpornościowego są komórki NK (ang. natural killer - naturalni zabójcy). Ten rodzaj białych krwinek, czyli limfocytów, powstaje w szpiku kostnym (wraz ze wszystkimi innymi typami limfocytów, takimi jak limfocyty T i B) i dojrzewa wraz z limfocytami T w grasicy. Produkcja tych komórek obronnych powinna rosnąć w obecności komórek rakowych. Zdarza się jednak, że komórki Nk nie są w stanie rozpoznać komórki rakowej jako odbiegającej od normy. Takie nierozpoznawane komórki rakowe mogą nie posiadać właściwości antygenowych, które uruchamiają układ odpornościowy. Aktywację tych komórek można uzyskać poprzez terapie mające na celu pobudzenie układu odpornościowego.