Byliśmy w Sierakowie na warsztatach!

2019-08-05

Nasi podopieczni poraz trzeci wzięli udział w warsztatach organizowanych przez Onkoprzestrzeń. 
Onkoprzestrzeń kreatywna poświęcona jest arteterapii i kreatywności. Tutaj nie mówimy o chorobie. Mówimy o sztuce, marzeniach, pasjach, talentach, zainteresowaniach, pięknie świata, podróżach, wartościach. I mindfulness.


Aktywność i kontakty społeczne są niezwykle ważne w procesie zdrowienia, pozwalają odpocząć ciału i umysłowi od koncentrowania się na chorobie, od negatywnych emocji, często stłumionych, poprawić nastrój, rozluźnić się i zrelaksować. Człowiek jest istotą wielowymiarową i również wychodzenie z choroby wymaga wielowymiarowego i kompleksowego leczenia i oddziaływania.


Kontakt ze sztuką i kreatywnością może zmieniać postrzeganie siebie i świata, może być doskonałym stymulatorem kreatywnego podejścia do własnego życia, wzbogacać o nowe, niekonwencjonalne umiejętności rozwiązywania problemów i radzenia sobie ze stresem. Może poszerzyć zasoby własne, otwierać nową perspektywę, nowe spojrzenie na siebie i własne życie i nadawać mu nowy sens, być może utracony na jakimś etapie.
 

W tym roku Ania, Jola i Jadzia były w Sierakowie !