GRUPY WSPARCIA

2018-09-25

Jakie są Wasze doświadczenia z grupami wsparcia? Korzystaliście już z takiej formy pomocy?
Dla Was tworzymy właśnie taką grupę...
Zapraszamy wszystkich chętnych. 
Na początek trochę teorii:

 

 • Co to jest grupa wsparcia?

Grupa wsparcia jest to formą pomocy psychologicznej w ramach, której spotykają się osoby mierzące się z podobnymi problemami/trudnościami, które łączy podobne doświadczenie, np. utrata kogoś bliskiego, choroba itp.

 • Jakie są rodzaje grup wsparcia?

Główny podział to grupy otwarte i zamknięte. Grupa otwarta – to taka, do której nowi uczestnicy mogą dołączać w dowolnym momencie jej trwania. Grupa zamknięta – od pierwszego do ostatniego spotkania nie dołączają nowe osoby.

 • Co to jest kontrakt grupowy?

Są to wspólnie, przez całą grupę ustalane zasady, jak grupa będzie pracować. Kontrakt zawierany jest w trakcie pierwszego spotkania grupy. Najczęściej w kontrakcie pojawiają się zapisy dotyczące zachowania tajemnicy, informacje o częstotliwości spotkań oraz ich ilości, zasady odchodzenia z grupy a także inne istotne dla grupy informacje.

 • Jaka jest rola psychologa w grupie?

Psycholog w grupie pełni rolę moderatora. Zwykle rozpoczyna i kończy spotkanie. Może też zainicjować poruszenie jakiegoś konkretnego tematu. Obserwuje i w razie potrzeby podejmuje działania a także dba aby każdy, kto chce się wypowiedzieć miał taką możliwość.

 • Na czym polega uczestniczenie w grupie?

Uczestniczenie w grupie polega na dzieleniu się swoimi doświadczeniami z pozostałymi uczestnikami spotkania, udzielaniu sobie nawzajem wsparcia emocjonalnego, słuchaniu innych a także na dzieleniu się informacjami praktycznymi.

 • Jaki jest cel grupy wsparcia?

Najważniejszym celem działania grupy wsparcia jest pomoc samemu sobie poprzez wymianę doświadczeń z osobami, które dotknął podobny problem. Dzięki uczestniczeniu w grupie pracujesz nad własnym rozwojem i nabywasz/rozwijasz sposoby radzenia w trudnych sytuacjach. Grupa daje też przestrzeń, w której możesz swobodnie podzielić się swoimi przemyśleniami i emocjami.

 • Jak wygląda spotkanie?

Na początku spotkania każdy uczestnik grupy krótko opowiada co się u niego aktualnie dzieje i mówi z czym przychodzi na spotkanie. Po takiej powitalnej „rundce” zwykle uczestnicy nawiązując do wcześniejszych wypowiedzi rozpoczynają rozmowę. Temat spotkanie może także zaproponować prowadzący grupę psycholog. Na zakończenie spotkanie każdy z uczestników mówi co „zabiera” dla siebie z tego spotkania.

 • Ile czasu trwają spotkania grupy?

Wszystko zależy od ustaleń organizatora grupy lub od decyzji samej grupy. Zwykle spotkania trwają od 90 do 120 minut.

 • Jak często grupa się spotyka?

Częstotliwość spotkań jest dowolna. Najczęściej grupy spotykają się co dwa tygodnie, ale mogą to być również spotkanie cotygodniowe, raz w miesiącu itd.

 • Jak długo grupa się spotyka?

Czas trwania grupy ustalany jest przez organizatora lub grupę. Grupa może spotykać się przez dowolną liczbę miesięcy.

 • Czy z grupy można odejść?

W każdym momencie pracy grupy można podjąć decyzję o jej opuszczeniu. Sposób odejścia z grupy ustala się jako jeden z elementów kontraktu grupowego.

 

Opracowała: Milena Dzienisiewicz - psychoonkolog