Jak przekazać 1% podatku na rzecz organizacji pozytku publicznego (OPP)

2019-01-10

W związku ze zmianami rozliczania deklaracji PIT przesyłamy instrukcję oraz infografikę:

 

Usługa Twój e-PIT automatycznie wskazuje tę OPP, która w ubiegłym roku otrzymała od Ciebie 1% podatku.

Wskazuje też cel szczegółowy i automatycznie zaznacza zgodę na przekazanie wybranej OPP informacji o

1%, według informacji z ubiegłego roku. Możesz edytować te dane.

Twój e-PIT wylicza kwotę 1% podatku na podstawie aktualnych danych.

 

Jak przekazać 1% podatku na rzecz organizacji pożytku

publicznego (OPP) w usłudze Twój e-PIT.

 

(Instrukcja krok po kroku)

 

1. W serwisie podatki.gov.pl wybierz Twój e-PIT.

2. Uwierzytelnij się

a. Wpisz swoje dane:

i. PESEL (albo: NIP i datę urodzenia)

ii. kwotę przychodu z deklaracji za rok 2017

iii. kwotę przychodu z jednej z informacji od pracodawców (np. PIT-11) za 2018 rok

b. lub użyj pro_lu zaufanego

3. Na głównym ekranie zobaczysz informację o OPP.

4. Jeśli robisz to po raz pierwszy:

a. wybierz z listy numer KRS tej OPP, której chcesz przekazać 1% podatku

b. wskaż cel szczegółowy (jeśli chcesz)

c. zaznacz zgodę (jeśli chcesz) na przekazanie OPP informacji o 1% podatku

5. Jeśli chcesz zmienić OPP:

a. wybierz opcję „Zmieniam organizację”

b. wybierz z wykazu OPP numer KRS organizacji, której chcesz przekazać 1%

c. wskaż cel szczegółowy (jeśli chcesz)

d. zatwierdź tę zmianę

6. Jeśli chcesz zmienić tylko cel szczegółowy:

a. wybierz opcję „Zmieniam organizację”

b. nie zmieniając numeru KRS, edytuj informację o celu szczegółowym

c. zatwierdź tę zmianę

7. zaakceptuj i wyślij zeznani