Natalia Krawczyk

Natalia Krawczyk

Mam na imię Natalia, mam 34 lata i jestem mamą 4-letniej Zuzi. 7 miesięcy po porodzie zaczęłam odczuwać bóle pleców. Lekarz rodzinny skierował mnie na rehabilitację, która nie przyniosła żadnego skutku. Byłam u neurologa, ortopedy (który stwierdził, abym włożyła sobie wkładkę do prawego buta „niezaszkodzi, a może pomoże), lecz żaden nie chciał zlecić mi prześwietlenia klatki piersiowej.

english

german

Po 2 latach biegania od lekarza do lekarza wykonałam prywatnie USG klatki piersiowej. Okazało się, że prawe płuco jest wypełnione płynem i zlokalizowano kilka guzów. Na początku sierpnia 2016 r. Zdiagnozowano u mnie gruczolakoraka płuca prawego EGFR dodatni. Początkowo miałam terapię celowaną lekiem GIOTRIF, lecz w listopadzie 2017 roku terapia przestała działać i stwierdzono przerzut do kości krzyżowej. W grudniu 2017 r. Na konsylium dowiedziałam się, że z powodu tego przerzutu operacja nie jest możliwa. Zalecono mi chemio i radioterapię. W styczniu zgłosiłam się na pierwszy cykl chemioterapii, lecz okazało się, że została ona przełożona z powodu urlopu mojego onkologa. Sytuacja ta wywołała u mnie ogromny stres. Zdecydowaliśmy się z mężem na zmianę szpitala i onkologa. Moja nowa onkolog zaleciła serię tomografii komputerowych, z której wynikało, że przerzuty są również na wątrobie. Otrzymałam propozycje wzięcie udziału w badaniach klinicznych: AZD921 w kombinacji ze wzrastającymi dawkami nowoczesnych terapeutyk ów u pacjentów z zaawansowanym niedrobno komórkowym rakiem płuca (NDRP) z mutacją EGFR, u których wystąpiła progresja po leczeniu inhibitorem kinazy tyrozynowej EGFR (TATTON). W lutym miałam wykonaną bronchofiberoskopie, niestety badanie trzeba powtórzyć. Przerażeni brakiem działania lekarzy zaczęliśmy z mężem poszukiwać innych metod leczenia. Obecnie jeździmy raz w tygodniu do Warszawy na wlewy z ARTESUNATE i kwasu Salinomycyny, zabiegi onkotermii, przyjmuje suplementy. Wszystko to ma na celu spowolnienie lub co jest moim marzeniem cofnięcie się zmian nowotworowych.

Obecne leczenie jest bardzo kosztowne, a my wykorzystaliśmy już wszystkie środki finansowe, jakie mieliśmy odłożone na rozwój i kształcenie naszej córki.

Dlatego zwracam się do Państwa z prośbą o wsparcie finansowe, które umożliwi mi dalsze leczenie i życie.

 

PRZEKAŻ DAROWIZNĘ DLA NATALII:

zł  

  Język:  

lub

nr konta: 03 1050 1025 1000 0090 7328 2841 

tytułem FON-SUB-KRA-02

 

English

My name is Natalia. I am 34 years old and I am a mother to a four year old daughter Zuzia. 7 months after giving a birth to my child, I started feeling a pain in my back. I was referred by a General Practitioner to a rehabilitation which gave no results. I’d been to a neurologist and an orthopaedist (who told me to put an insole to my shoe which ”shouldn’t harm but could help”), but none of them prescribed a chest x-ray to me. After 2 years running from one doctor to another, I made up a decision to go to a private doctor for an x- ray. It turned out, that the right lung is filled with a liquid with a few tumours on it. In 2016, at the beginning of August I was diagnosed with a right lung adenocarcinoma EGFR positive. At first I had an aimed treatment by GIOTRIF, but in October 2017, the therapy stopped working and metastases to a sacrum were confirmed. In December 2017, The Council of Doctors decided that this is an obstacle to perform an operation. Then I was given a chemo-radiotherapy combined treatment which I should have started in January but it was rescheduled because of my oncologist’s vacation. The situation caused me a huge stress. Me and my husband decided to change the hospital and the doctor. My new oncologist scheduled for a series of computer tomography, which indicated metastases to the liver. I was offered to take part in clinical tests AZD921 combined with doses of modern therapeutics among patients with advanced stage of a non-cell carcinoma with EGFR mutation, of whom the progress appeared after tyrosine kinase inhibitor treatment EGFR (TATTON). In February I had a fibre bronchoscopy but unfortunately the test must be repeated. Terrified by the lack of involvement of the doctors, me and my husband started looking for other methods of treatment. At present we go to Warsaw once a week for infusions of ARTESUNATE and salinomycin acid, oncothermia treatment, I also take supplements. Everything is focused on decelerating the process of neoplactic changes, or what is my dream – throwing back the cancerous changes. The treatment is very expensive, and we have already spent all the financial sources we had for our daughter’s growth and education. That is why we are asking you for a financial support, which could make possible my further therapy and my life.

Please write FON-SUB-KRA-02 Natalia Krawczyk in the tillte of the transfer or use Pay Pal transfer

  Language :  

IBAN
PL: 03 1050 1025 1000 0090 7328 2841
SWIFT/BIC:

INGBPLPWXXX

 

German

Ich heiße Natalia, ich bin 34 Jahre alt und ich bin Mutter einer 4-jährigen Zuzia. 7 Monate nach der Geburt begann ich Rückenschmerzen zu spüren. Der Hausarzt schickte mich zur Rehabilitation, die keinen Erfolg brachte. Ich besuchte einen Neurologen und Orthopäden (der sagte, dass ich eine Schuheinlage in den rechten Schuh einlegen sollte. Dies wird nicht schaden, und es hilft vielleicht), jedoch keiner von ihnen hat die Röntgenuntersuchung des Thorax verordnet. Nach 2 Jahren, in denen ich vom Arzt zum Arzt gelaufen bin, habe ich privat eine Ultraschalluntersuchung des Thorax durchführen lassen. Es stellte sich heraus, dass die rechte Lunge mit Flüssigkeit gefüllt ist und es wurden einige Tumoren nachgewiesen. Anfang August 2016 wurde bei mir Adenokarzinom der rechten Lunge mit EGFR-Mutation diagnostiziert. Ich erhielt initial eine gezielte Therapie mit GIOTRIF, aber im November 2017 wirkte die Therapie nicht mehr und es konnte eine Metastase im Kreuzbein festgestellt werden. Im Dezember 2017 habe ich bei dem Tumorboard erfahren, dass wegen dieser Metastase die Operation nicht möglich ist. Mir wurde Chemo- und Strahlentherapie verordnet. Im Januar erschien ich zum ersten Zyklus der Chemotherapie, es stellte sich jedoch heraus, dass die Chemotherapie wegen des Urlaubs meines Onkologen verschoben werden musste. Diese Situation hat mich sehr belastet. Wir haben uns mit meinem Ehemann entschlossen, das Krankenhaus und den Onkologen zu wechseln. Meine neue Onkologin veranlasste eine Reihe von CT-Untersuchungen, die ergaben, dass die Metastasen auch in der Leber sind. Ich erhielt das Angebot über Teilnahme an der klinischen Studie AZD921 in der Kombination mit ansteigenden Dosen moderner Therapeutika bei Patienten mit einem fortgeschrittenen nichtkleinzelligen Bronchialkarzinom (NSCLC) mit EGFR-Mutation, bei denen die Progression nach der Therapie mit EGFR-Tyrosinkinase-Inhibitoren (TATTON) aufgetreten ist. Im Februar wurde bei mir Fiberglasbronchoskopie durchgeführt, leider muss diese Untersuchung wiederholt werden. Entsetzt über die Untätigkeit der Ärzte fangen wir mit meinem Mann an, andere Behandlungsmethoden zu suchen. Derzeit fahren wir einmal pro Woche für Infusionen mit ARTESUNATE und Salinomycin sowie Oncothermie-Behandlungen nach Warschau, ich nehme Nahrungsergänzungen ein. Das alles hat zum Ziel den Krebsprozess zu verlangsamen oder, was mein Traum ist, die Regression zu erreichen.

Die derzeitige Therapie ist sehr teuer, und wir haben bereits alle finanziellen Mittel aufgebraucht, die wir für Entwicklung und Ausbildung unserer Tochter aufgespart haben.

Deshalb wende ich mich an Sie mit der Bitte um finanzielle Unterstützung, die mir weitere Therapie und Leben ermöglichen könnte.

 

Bitte geben Sie FON-SUB-KRA-02 Natalia Krawczyk als Verwendungszweck an aber benutzen Sie Pay Pal

  Sprache:  

IBAN
PL: 03 1050 1025 1000 0090 7328 2841
SWIFT/BIC:

INGBPLPWXXX