NIEDROBNOKOMÓRKOWY LUB DROBNOKOMÓRKOWY RAK PŁUCA

Lista ośrodków z zakontraktowanym programem lekowym B.6, leczenie niedrobnokomórkowego lub drobnokomórkowego raka płuca.

LISTA OŚRODKÓW