Psychodietetyka

Psychodietetyka zajmuje się psychologią żywienia człowieka, co oznacza, że bada ona mechanizmy i prawa związane z zachowaniami człowieka w obszarze odżywiania się.

Głównie zajmuje się wpływem emocji i procesów motywacyjnych na sposób odżywiania się, a także promocją zdrowia oraz działań praktycznych na ternie dietetyki i medycyny w zakresie psychicznych uwarunkowań chorób somatycznych związanych z nieprawidłowym stylem odżywiania się i aktywności.

Nie skupia się więc na tym, co, w jakich ilościach i w jaki sposób powinniśmy jeść w zdrowiu lub chorobie, a raczej na tym, co nas skłania do konkretnego stylu odżywiania się. Odpowiedź na to pytanie pozwala określić przyczyny, emocje i motywacje, które stoją u podstaw nieprawidłowych nawyków żywieniowych, co stanowi podstawę do ich zmiany i wypracowania nawyków prozdrowotnych.

W jakim zakresie może pomóc psychodietetyk?

Wiele osób potrafi dokonać trwałej zmiany swoich zachowań zdrowotnych, bo sukces nie zależy ani od szczęścia ani od silnej woli, a od świadomości na jakim etapie zmiany się znajdują i jakie indywidualne działania pomagają zbudować motywację, dobrą atmosferę do pozytywnych zachowań, a także od wiedzy jak wykorzystać własne potknięcia do dalszych postępów.

Psychodietetyk to moderator zmiany. Może być osobistym trenerem pomagającym w podjęciu decyzji do zmiany zachowań żywieniowych, jeśli nie sprzyjają one zdrowiu lub procesowi leczenia. Pomaga określić realne cele, podjąć odpowiednie działania, zbudować motywację i zaangażowanie, przewidzieć potknięcia i opracować programy zaradcze, czyli wspiera wszystkie działania, które podtrzymują zmianę, tak, aby nowe nawyki stały się naturalne i trwałe.

Jak psychodietetyk pomaga pacjentom leczącym choroby nowotworowe?

Jest przed wszystkim wsparciem psychologicznym w trudnych momentach, wskazuje nie tylko jaki rodzaj diety będzie korzystny w procesie leczenia , a przede wszystkim pomaga odzyskać utraconą wiarę i poczucie kontroli nad procesem leczenia poprzez aktywizację działań prozdrowotnych. To co najważniejsze w leczeniu to motywacja do walki z chorobą, głównie poprzez sposób myślenia i nastawienie do sytuacji i procesu leczenia, a także poprzez realizację konkretne sposobów odżywiania się i aktywność.

Nie ma jednej diety, czy techniki, która czyni cuda. Jednak połączenie prozdrowotnego stylu odżywiania się, aktywności i sposobu myślenia o sobie, swojej chorobie może pomóc wielu osobom przywrócić poczucie kontroli nad procesem leczenia i wewnętrzny spokój.