Radioterapia

Radioterapia jest jedną z metod leczenia w onkologii. Polega na wykorzystaniu promieniowania jonizującego (Roentgena, gamma, radu, kobaltu) do niszczenia komórek nowotworowych). Aby zminimalizować uszkadzanie zdrowych tkanek onkolodzy i radioterapeuci precyzyjnie ustalają dawki promieniowania i pole naświetlań.

Radioterapię dzielimy

Ze względu na sposób napromieniowania chorego:

  • teleterapia - napromieniowanie pacjenta z pewnej odległości z zastosowaniem przyspieszaczy liniowych i bomb kobaltowych
  • brachyterapia - źródło promieniowania umieszczane jest bezpośrednio w okolicy tkanki zmienionej nowotworowo
  • radioterapia systemowa - substancje promieniotwórcze podawane są drogą dożylną lub pokarmową.

Ze względu na stan chorego:

  • radykalna – dąży do wyleczenia chorego
  • po zabiegu operacyjnym - „doleczenie” po zabiegach oszczędzających ( zapobieganie wznowom)
  • paliatywna – ma na celu zahamowanie rozwoju choroby i zmniejszenie dolegliwości
  • objawowa – jednorazowe napromienianie, które powoduje zmniejszenie dolegliwości bólowych ( przy przerzutach do kości).

Ciało człowieka zbudowane jest z podzielnych  komórek. Promieniowanie niszczy komórki, które są w trakcie dzielenia się. Komórki nowotworowe dzielą się częściej niż zdrowe a dodatkowo trudniej się "naprawiają", więc więcej ich ulega zniszczeniu. Sama procedura napromieniania jest całkowicie bezbolesna, nie czuje się ani bólu, ani ciepła, ani mrowienia. Tak samo symulacja jest bezbolesna. Natomiast niektóre odczyny promienne mogą sprawiać pewne dolegliwości. 

W przypadku tej metody włosy nie wypadają, pod warunkiem, że głowa nie jest w polu napromieniowania. Włosy stracić można tylko w okolicy która była napromieniowania, zwykle zaczyna się to po około dwóch tygodniach od początku leczenia. Włosy zazwyczaj odrastają po pewnym czasie od zakończenia radioterapii. Chemioterapia częściej powoduje utratę włosów , ale też nie zawsze i zwykłe włosy odrastają. 

Niekontrolowane promieniowanie może być niebezpieczne, ale promieniowanie stosowane w celu leczenia są starannie dobrane do choroby, podawane są w dokładnie mierzonych dawkach. Promieniowanie oddziałuje tylko przez ściśle obliczony krótki czas podczas teleradioterapii i nie zostaje w ciele pacjenta po napromieniowaniu. Przebywanie z rodziną, innymi pacjentami, personelem jest całkowicie bezpieczne.

Radioterapia zwykle nie przyczynia się do pogłębienia innych chorób. Tylko niektóre choroby jak np. cukrzyca muszą być staranniej obserwowane. 

Wiele osób zadaje pytanie dotyczące higieny osobistej. Poza leczoną okolicą można myć się bez ograniczeń. Jeżeli lekarz nie zaleci inaczej, to w obszarze leczonym zwykle zaleca się maksymalne skrócenie czasu kontaktu z wodą, stosowanie łagodnych środków myjących np. dla dzieci, delikatne osuszanie przez dotykanie miękkim ręcznikiem (bez pocierania), unikanie perfumowanych kosmetyków, kremów, dezodorantów. Skórę poddaną promieniowaniu należy chronić przed czynnikami sprzyjającymi oparzeniu: przed słońcem, nawiewem gorącego powietrza z suszarki do włosów, itp.