Dlaczego immunologia?

Sprawność układu odpornościowego stanowi nieodłączny element zdrowia. Konieczna jest aktywność  układu odpornościowego, obrony komórkowej, systemu białych krwinek strzegących granic naszego organizmu i uśpionych tkanek. Wielu naukowców skupia się obecnie na “przebudzeniu” mechanizmów obrony komórkowej.

Ogrmony wzost częstotliwości występowania nowotworów wszelkiego typu wymusza wdrażania innowacji, tworzenie nowych rozwiązań oraz konieczność pogłębiania wiedzy o odporności naszego ciała. Stworzenie praktycznych metod wspierania i wzmocnienia układu odpornościowego stała się niezbędnym elementem walki z chorobami onkologicznymi.

Poziom odporności każdego człowieka zależy między innymi od ilości i jakości składników odżywczych w diecie, a także od obecności zanieczyszczeń w obrębie organizmu. U osób, których układ odpornościowy jest słaby lub powolny, bardziej prawdopodobne jest pojawienie się chorób łącznie z nowotworami, ponieważ ogranizm wykazuje wtedy mniejszą zdolność obrony swojej integralności.

Jednym ze składników naszego układu odpornościowego są komórki NK (ang. natural killer - naturalni zabójcy). Ten rodzaj białych krwinek, czyli limfocytów, powstaje w szpiku kostnym (wraz ze wszystkimi innymi typami limfocytów, takimi jak limfocyty T i B) i dojrzewa wraz z limfocytami T w grasicy. Produkcja tych komórek obronnych powinna rosnąć w obecności komórek rakowych. Zdarza się jednak, że komórki Nk nie są w stanie rozpoznać komórki rakowej jako odbiegającej od normy. Takie nierozpoznawane komórki rakowe mogą nie posiadać właściwości antygenowych, które uruchamiają układ odpornościowy. Aktywację tych komórek można uzyskać poprzez terapie mające na celu pobudzenie układu odpornościowego. 

Poradnik edukacyujny: razem w Immuno-Onkologii

Program edukacyjny: Razem w Immuno-Onkologii

Na świecie regularnie pojawiają się nowe doniesienia o skuteczności immunoterapii w leczeniu różnych rodzajów nowotworów. Informacjom tym zwykle towarzyszą określenia „przełomowa”, „szansa dla pacjentów”, „możliwe całkowite wyleczenie”. Nadzieją napawa fakt, że Polska znajduje się w gronie krajów, gdzie pacjenci mają dostęp do tej nowoczesnej metody. Obecnie, immunoterapia refundowana jest w leczeniu czerniaka, raka płuca, raka nerki, chłoniaka Hodgkina oraz nowotworów obszaru głowy i szyi. A to nie koniec, trwają badania nad zastosowaniem tej metody również w innych wskazaniach. Co to oznacza dla polskiego środowiska medycznego? Edukację nt. skutecznego i optymalnego wykorzystania immunoterapii w leczeniu nowotworów.

Według danych Narodowego Funduszu Zdrowia obecnie 192 ośrodki mają dostęp do immunoterapii, tymczasem kilkuletnie doświadczenia w stosowaniu tej metody mają zaledwie 22 placówki. Dlatego też, aby zoptymalizować wyniki leczenia immunoonkologicznego, a także zwrócić uwagę płatnika na jakość immunoterapii, polscy eksperci stworzyli ogólnopolski program edukacyjny „Razem w Immuno-onkologii”. Autorami projektu są prof. Maciej Krzakowski, prof. Piotr Wysocki, prof. Joanna Chorostowska-Wynimko, prof. Rafał Dziadziuszko, prof. Dariusz Kowalski, prof. Piotr Potemski, prof. Rodryg Ramlau oraz prof. Piotr Rutkowski.

Edukacja ma objąć wszystkich zaangażowanych w leczenie immunoterapią w danym ośrodku, a więc zarówno lekarzy, jak i pielęgniarki, a także pacjentów i ich opiekunów.

W pierwszej fazie projekt skierowany będzie do oddziałów onkologicznych, gdzie odbędą się spotkania dla lekarzy z wykładowcami z najbardziej doświadczonych ośrodków. Przykładowa agenda obejmie następującą tematykę: mechanizmy działania w immunoterapii, immunoterapia raka nerki, immunoterapia raka płuca, immunoterapia czerniaka, bezpieczeństwo immunoterapii – algorytmy postępowania. Każdorazowo szkolenie dopasowane będzie do potrzeb danej placówki. Każdy z uczestników programu otrzyma pakiet materiałów edukacyjnych, a po odbyciu szkolenia – certyfikat. Osobny cykl szkoleń zorganizowany zostanie dla pielęgniarek onkologicznych. W kolejnej fazie, lekarze będą mieli też możliwość odbycia stażu w ośrodkach referencyjnych.

Dla pacjentów i ich opiekunów stworzony został specjalny poradnik, w którym znajdują się m.in. ważne informacje przed rozpoczęciem leczenia, wyjaśnienie działania systemu immunologicznego, opis dostępnych terapii, możliwe działania niepożądane, ważne kontakty, a także wskazówki dla opiekunów pacjentów poddawanych immunoterapii. Poradnik dostępny będzie w wersji drukowanej w ośrodkach stosujących tę metodę leczenia. Do ściągnięcia jest tutaj: LINK.

Uwaga