All.Can Polska - relacja ze spotkania

2024-01-15

Ostatnie spotkanie All.Can Polska było okazją do przedstawienia aktualnego stanu realizacji Narodowej Strategii Onkologicznej oraz działań skierowanych na wdrożenie nowych wytycznych. All. Can Polska to międzynarodowa inicjatywa na rzecz onkologii, która ma na celu zwrócić uwagę opinii publicznej i decydentów politycznych na konieczność poprawy standardów opieki onkologicznej. Na spotkaniu FON reprezentowała dyrektor fundacji Joanna Konarzewska-Król.

Podczas tego dorocznego wydarzenia, Prof. Piotr Rutkowski podzielił się informacjami dotyczącymi postępów i planów związanych z Narodową Strategią Onkologiczną. Jednym z kluczowych punktów było dostosowanie wytycznych NCCN (National Comprehensive Cancer Network) do polskich realiów. Dotychczas opracowano wytyczne dla wielu rodzajów nowotworów, takich jak rak szyjki macicy, rak jajnika, rak okrężnicy, nowotwory ośrodkowego układu nerwowego, nowotwory głowy i szyi, a także rak piersi (które są obecnie w trakcie finalizacji i nie zostały jeszcze opublikowane).

Dodatkowo, zastosowano metodę de novo do opracowania wytycznych dla nowotworów klatki piersiowej, czerniaka oraz innych nowotworów skóry, mięsaków tkanek miękkich i kości, raka gruczołu krokowego, raka pęcherza moczowego, raka nerkowokomórkowego, raka wątrobowokomórkowego, raka tarczycy i nowotworów neuroendokrynnych. Rok 2024 jest czasem intensywnej pracy nad kolejnymi wytycznymi oraz aktualizacją już istniejących.

Warto zaznaczyć, że prace nad wytycznymi nie są jedynie domeną ekspertów medycznych. Proces ten angażuje również przedstawicieli organizacji pacjentów, co podkreśla znaczenie wielopłaszczyznowego podejścia do kształtowania polityki zdrowotnej. Rok 2024 obiecuje dalsze postępy w dziedzinie onkologii, przy jednoczesnym uwzględnieniu potrzeb i perspektywy pacjentów.