Apel do Ministerstwa Zdrowia w sprawie sytuacji pacjentów onkologicznych w czasach pandemii koronawirusa SARS-CoV-2

2020-04-06

Fundacja "OnkoCafe - Razem lepiej"                                                                                    Warszawa,  6  kwietnia 2020 r.

Fundacja Onkologiczna Nadzieja                                                                 

Polskie Amazonki Ruch Społeczny

Stowarzyszenie pomocy chorym na mięsaki i czerniaki SARCOMA

Stowarzyszenie Walki z Rakiem Płuca

Stowarzyszenie Walki z Rakiem Płuca Odział Szczecin

 

                                                               Szanowny Pan
Łukasz Szumowski
Minister Zdrowia

 

Szanowny Panie Ministrze,

Obecna sytuacja epidemiologiczna, wywołana globalnym rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2, to największe dotychczasowe wyzwanie w powojennej historii Polski. Być może jest to także najpoważniejsza próba, z jaką wszyscy musimy się zmierzyć. Od upadku komunizmu, nie było dla naszego kraju tak wielkiej próby, w której społeczna solidarność, współpraca i dialog byłyby tak bardzo ważne.

Widzimy ogromne zaangażowanie administracji rządowej, samorządowej, a przede wszystkim tytaniczną pracę pracowników polskiego systemu ochrony zdrowia. Wszyscy z wielkim poświęceniem ratują ludzkie życie i inicjują działania edukacyjne, które mają na celu zapewnienie bezpieczeństwa Polakom. Do naszych priorytetów, które do tej pory skupiały się na poprawie sytuacji pacjentów onkologicznych, dodaliśmy walkę z koronawirusem.

Zapewniamy, że jako organizacje pozarządowe działające na rzecz polskich pacjentów robimy wszystko co w naszej mocy, żeby wesprzeć Polaków w działaniach zmierzających do walki z pandemią SARS-CoV-2. Wraz z wolontariuszami pomagamy pacjentom onkologicznym w ograniczaniu czasowych utrudnień związanych z dostępem do diagnostyki onkologicznej, specjalistycznych wizyt lekarskich, dostępu do efektywnego leczenia czy wsparcia psychologicznego.

Mając na względzie fakt, że chorzy na nowotwory w trakcie leczenia mają często obniżoną odporność, prosimy pacjentów i ich rodziny o stosowanie się do nowych procedur wprowadzanych w szpitalach. Grupą wymagającą naszej szczególnej uwagi są m.in. pacjenci z osłabioną odpornością, nowotworami hematoonkologicznymi, w trakcie leczenia chemioterapią oraz po przeszczepie szpiku kostnego. Staramy się zapewnić im poparte aktualną wiedzą medyczną zasady postępowania i oficjalne zalecenia uprawnionych do tego instytucji jak na przykład Ministerstwa Zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego czy towarzystw naukowych. Musimy sobie jednak zadawać sprawę, że śmiertelność
z powodu koronawirusa, mimo że jest oczywista i przeraża, jest kilkuprocentowa. Natomiast nieleczony rak (ok. 180 tysięcy nowych zachorowań rocznie) ma śmiertelność stuprocentową.

Zwracamy się więc do Pana Ministra z ogromną prośbą o podjęcie wszelkich niezbędnych działań, które pozwolą zapewnić pacjentom onkologicznym ciągłość w dostępie do diagnostyki onkologicznej oraz leczenia. Kilkuset Polaków dziennie czeka bowiem na pierwszą wizytę i rozpoznanie, a dziesiątki tysięcy pacjentów są aktualnie w trakcie leczenia onkologicznego, dlatego ważne jest zabezpieczenie ciągłości terapii m.in. w ramach istniejących już programów lekowych.

Zależy nam na tym, żeby żaden z naszych podopiecznych, w tym trudnym czasie epidemii, nie był pozbawiony leczenia, które do tej pory miał zapewnione. Wiemy, że priorytetem dla nas wszystkich jest walka z SARS-CoV-2. Musimy jednak pamiętać o tysiącach polskich pacjentów onkologicznych, czekających na innowacyjne terapie, które procedowane są w Ministerstwie Zdrowia w ramach trwających postępowań refundacyjnych. Nawet niewielkie opóźnienia we wprowadzaniu nowych terapii na listę leków refundowanych, to wielkie tragedie pacjentów czekających na nie. Innowacyjne terapie dają bowiem szansę skutecznego leczenia.

W ostatnich latach z uznaniem obserwowaliśmy pragmatyczne i rozważne działania Ministerstwa Zdrowia, które zapewniały pacjentom dostęp do bezpiecznych terapii. Wierzymy, że i tym razem uda się Panu Ministrowi połączyć działania zapewnianiające skuteczne metody walki z koronawirusem, jak i z chorobą nowotworową. Oba tematy są ważne dla polskich pacjentów i ich najbliższych.

 Trzymamy kciuki za wszystkich pracowników polskiego systemu ochrony zdrowia i pozostajemy z nimi
w ścisłej współpracy na froncie zmagań z pandemią.