CZAS POMOCY - covid-19

2020-10-29

"CZAS POMOCY" -film

Pamiętacie? To czas w którym wszyscy zjednoczyliśmy siły, aby w momencie zagrożenia, jeszcze tak bardzo nam nieznanego przeciwnika jakim był Covid-19, z pomocą dotrzeć do szpitali i pacjentów. Zapraszamy do obejrzenia filmu z akcji!

Wiosną , ale i teraz stan zagrożenia epidemicznego wywołanego koronawirusem SARS-CoV-2, to ogromne wyzwanie m.in. dla szpitali a zwłaszcza personelu medycznego w nich pracującego. Narodowa kwarantanna utrudnia funkcjonowanie oddziałów onkologicznych i hematologicznych. gdzie codziennie walczy się o zapewnienie ciągłości w dostępie do diagnostyki oraz leczenia tysięcy polskich pacjentów.

 

Dzięki wsparciu firmy Bristol-Myers-Squibb udało nam się zakupić sprzęt ochrony osobistej o dla  ponad 90 oddziałów onkologicznych i hematologicznych w całej Polsce.

https://www.youtube.com/watch?v=amo04za8OXU...