Dieta śródziemnomorska i oleje rybie wspierają organizm walczący z chorobą nowotworową.

2021-02-18

Choroby nowotworowe są bardzo rozpowszechnione we współczesnym świecie. W krajach rozwiniętych stanowią one, zaraz po chorobach układu krążenia, drugą w kolejności przyczynę zgonów. Rocznie w Polsce zapada na nie około 110 tys. osób, z czego tylko 30% ma szanse na wyleczenie. Choroby nowotworowe są szczególnym zagrożeniem dla kobiet w wieku 45–59 lat (34% wszystkich zgonów obserwuje się w tym przedziale wiekowym). Mężczyznom choroby nowotworowe zagrażają przede wszystkim w wieku 60–74 lat i stanowią 25% wszystkich zgonów w tej grupie wiekowej. Główne przyczyny zgonów z powodu chorób nowotworowych to: rak płuc (w 2017 r. zmarło 23324 osób), rak okrężnicy (w 2017 r. zmarło 7754 osób), rak żołądka (zmarło  4933 osób), rak piersi (zmarło 6670 kobiet), rak jajnika (zmarło 2670 kobiet). Największą liczbę zgonów odnotowuje się w województwach dolnośląskim, wielkopolskim i kujawsko-pomorskim.

CZY DIETA MOŻE ZAPOBIEC ZACHOROWALNOŚCI?

Odpowiedź brzmi TAK!
Jak dowodzą badania, właściwa dieta odpowiada za jakość i długość życia człowieka. Odżywiając się w odpowiedni sposób, można znacznie obniżyć ryzyko powstawania licznych chorób. Najlepszym tego przykładem są mieszkańcy krajów śródziemnomorskich, Japonii i Okinawy, czyli populacje żyjące najdłużej na świecie. Najważniejszymi składnikami ich diety są odpowiednie tłuszcze, niezbędne dla naszego organizmu substancje budulcowe (skwalen, alkiloglicerole i wyższe wielonienasycone kwasy tłuszczowe EPA i DHA omega-3), które biorą udział w niezliczonych szlakach metabolicznych i są podstawą większości struktur komórkowych. To czyni je unikatowymi i nie do zastąpienia w prawidłowym funkcjonowaniu całego organizmu. Ponadto właściwe tłuszcze, poprzez wykorzystanie ich do uruchomienia mechanizmów obronnych organizmu i zmniejszenia stanu zapalnego, odgrywają kluczową rolę, w zmniejszeniu ryzyka powstawania chorób nowotworowych.


Zastosowanie kwasów tłuszczowych EPA i DHA omega-3 w raku płuca
Badanie opisuje przypadek 78-letniego człowieka, u którego wykryto złośliwy nowotwór płuc, w stadium zaawansowanym, nie dającym mu szans na przeżycie. Pacjent świadomie odmówił konwencjonalnej chemioterapii, natomiast diametralnie zmienił swoją dietę i zaczął spożywać 15 g kwasów tłuszczowych omega-3 (kwas eikozapentaenowy (EPA) i kwas dokozaheksaenowy (DHA)) dziennie. Ograniczył spożycie kwasów tłuszczowych omega-6. Podstawą jego diety stały się ryby, warzywa, owoce i oliwa z oliwek. W wyniku stosowania przez okres trzech lat takiej ilości kwasów tłuszczowych EPA i DHA omega-3 dziennie, skany płuc wykazały niemal całkowity zanik guzów w obydwu płucach. Dzięki temu, po 5 latach obserwacji pacjent wciąż żył, mimo że początkowo dawano mu nie więcej niż kilka miesięcy życia. Dodatkowo należy dodać, że cholesterol całkowity, cholesterol LDL i HDL, oraz inne parametry mierzone przez cały okres kuracji były prawidłowe.
Źródło: Ronald S. Pardini et al. Nutrition and cancer, 52(2), 121–129, 2005
 

Olej z wątroby dorsza a przeżycie wśród pacjentek z rakiem płuca
Badanie przeprowadzone przez naukowców w Norwegii dotyczyło sprawdzenia wpływu oleju z wątroby dorsza na przeżycie pacjentów po zdiagnozowaniu nowotworu. W badaniu wzięło udział 68 tys. norweskich kobiet ze zdiagnozowanym rakiem, przede wszystkim piersi, jelita grubego oraz płuca. Naukowcy stwierdzili, że codzienne spożywanie oleju z wątroby dorsza przez okres jednego roku przed diagnozą i w czasie terapii zmniejszało ryzyko zgonu u pacjentów z rakiem płuc aż o 44%.

Źródło: Skeie G. Braaten T. et all Int. J. Cancer: 125, 1155–1160 (2009)


Dlaczego olej z rekina jest tak wartościowy dla naszego organizmu?
Oleje rybie są źródłem substancji odżywczych o dużym znaczeniu prozdrowotnym. Do najważniejszych należą wyższe wielonienasycone kwasy tłuszczowe EPA i DHA grupy omega-3, alkiloglicerole i skwalen. Kwasy tłuszczowe omega-3 wykorzystywane są do przebudowy struktury lipidowej organizmu, w ten sposób naturalnie zapobiegając m.in. miażdżycy, natomiast alkiloglicerole i skwalen wykorzystywane są przez organizm jako modulatory układu immunologicznego w zwalczaniu chorób infekcyjnych i nowotworowych. Olej z wątroby rekina zawiera znaczące ilości alkilogliceroli i skwalenu oraz umiarkowane stężenia EPA i DHA omega-3. Alkiloglicerole występują również w organizmie człowieka w szpiku kostnym, śledzionie, wątrobie, a przede wszystkim w mleku kobiecym. Wykorzystywane są przez organizm do aktywacji wzrostu liczby erytrocytów, trombocytów i granulocytów. W badaniach in vitro wykazano, że również do zwiększenia aktywność makrofagów. Wynika z tego, że omawiane tłuszcze odgrywają rolę jako aktywatory nieswoistej odporności organizmu. Alkiloglicerole są użyteczne w walce z nowotworami. Wykorzystywane są przez organizm do niszczącego działanie (cytotoksycznego) na komórki nowotworowe i hamowania ich podziałów. Ponadto badania Erdlenbrucha i wsp. dowiodły, że omawiane tłuszcze ułatwiają przenikanie leków z krwi do mózgu. Z kolei Das i wsp. w badaniach in vitro wykazali ochronny efekt skwalenu na komórki szpiku kostnego. Z tego powodu olej z rekina stosowany jest w żywieniu w trakcie leczenia chorób nowotworowych, szczególnie w radioterapii.

Źródło: Szostak W. B., Szostak-Węgierek D. Przegląd Lekarski 2006/63/4
 

Badania wskazują na możliwość wykorzystania oleju z wątroby rekina w dużych dawkach, w żywieniu w trakcie leczenia infekcji wirusowych czy bakteryjnych, a także nowotworów, kiedy to pożądana jest aktywacja zarówno naturalnej, jak i swoistej odpowiedzi immunologicznej.

Źródło: Lewkowicz N. Lewkowicz P. Kurnatowska A. Tchórzewski H. Pol. Merk. Lek., 2006 XX,119,598

Najlepszym sposobem, warunkującym odpowiednią ilość niezbędnych tłuszczów w codziennej diecie, jest regularne spożywanie tłustych ryb morskich oraz pełnowartościowych olejów rybich, jak np. BioMarine®Medical. Ten produkt odżywczy, jako w pełni naturalny, dostarcza kompletnej kompozycji wyższych wielonienasyconych kwasów tłuszczowych, które wspólnie są wykorzystywane przez organizm do stworzenia najsilniejszej bariery chroniącej zdrowie. Działania organizmu wykorzystującego te tłuszcze nie da się zastąpić w żaden inny sposób.