Dobra wiadomość dla pacjentów z zaawansowanym rakiem przełyku i żołądka!

2023-04-13

W ostatnich dniach pojawiła się dobra wiadomość dla pacjentów z zaawansowanym rakiem przełyku i żołądka. Prezes AOTMiT pozytywnie zaopiniował refundację niwolumabu w ramach programu lekowego B.58. Niwolumab będzie stosowany w skojarzeniu z chemioterapią w pierwszej linii leczenia dorosłych pacjentów z HER2-ujemnym, nieoperacyjnym, miejscowo zaawansowanym lub przerzutowym gruczolakorakiem żołądka, połączenia przełykowo-żołądkowego lub przełyku.

To już kolejna pozytywna decyzja dotycząca finansowania immunoterapii w ramach programów lekowych skierowanych do chorych z nowotworami przewodu pokarmowego. Niwolumab jest jednym z leków, które coraz częściej są stosowane w leczeniu nowotworów złośliwych, a szczególnie raka płuc, nerek, a także raka żołądka i przełyku.

Decyzja Prezesa AOTMiT jest ważnym krokiem w walce z chorobą nowotworową, ponieważ umożliwia pacjentom dostęp do nowoczesnych terapii, które mogą poprawić ich szanse na przeżycie i poprawić jakość życia. Warto podkreślić, że pacjenci z rakiem przewodu pokarmowego to jedna z największych grup chorych na raka w Polsce, dlatego decyzja ta ma szczególne znaczenie.

Mamy nadzieję, że w niedługim czasie opinia Prezesa AOTMiT przełoży się na wyczekiwane zmiany w dostępie do leczenia chorych. Warto pamiętać, że walka z chorobą nowotworową to długa droga, ale każdy krok w kierunku poprawy opieki medycznej dla pacjentów jest bardzo ważny.