Dobre wieści dla pacjentów z rakiem jelita grubego!

2023-02-23

Cudowne wieści dla pacjentów z rakiem jelita grubego! Kolejna grupa chorych z możliwością leczenia podwójną immunoterapią.

Dzięki decyzji Ministra Zdrowia z dniem 1 marca 2023 pula nowoczesnych terapii dedykowanych chorym z rakiem przewodu pokarmowego w ramach programu lekowego B.4 „LECZENIE CHORYCH NA ZAAWANSOWANEGO RAKA JELITA GRUBEGO (ICD-10: C18 – C20) poszerza się o immunoterapię.
 

Chorzy z histologicznie potwierdzonym rakiem jelita grubego w stadium przerzutowym lub miejscowo zaawansowanym, u których:

  • stwierdzono zaburzenia mechanizmów naprawy nieprawidłowo sparowanych nukleotydów DNA lub wysoką niestabilność mikrosatelitarną w tkance nowotworowej oraz
  • po nieskuteczności lub nieakceptowalności toksyczności wcześniejszego leczenia systemowego co najmniej dwulekowego zawierającego fluoropirymidynę w skojarzeniu z oksaliplatyną lub irynotekanem będą mieli możliwość leczenia podwójną immunoterapią – niwolumabem w skojarzeniu z ipilimumabem w ramach drugiej, trzeciej, czwartej i piątej linii leczenia.

To kolejna już – po refundacji leczenia skojarzenia cząsteczek immunokompetentnych w terapii czerniaka, raka nerki, płuca i międzybłoniaka opłucnej – ważna decyzja refundacyjna zwiększająca dostęp do nowoczesnego leczenia podwójną immunoterapią.