Jak wyrównać szanse dla osób chorych na czerniaka?

2023-03-16

Światowy Dzień Walki z Rakiem obchodzi się co roku 4 lutego. Wierzymy, że rozmawiać o nowotworach powinniśmy często, szerząc świadomość i zwracając uwagę na to, jak istotna jest profilaktyka. Tegoroczne święto odbyło się pod hasłem „wyrównać szanse” - dziś chcielibyśmy poświecić chwilę temu jak wyrównać je dla osób chorujących na czerniaka.

Jak mówi prof. Piotr Rutkowski, niezbędna jest edukacja społeczeństwa w zakresie samobadania skóry i właściwej profilaktyki UV, a także świadomość na temat działań Narodowej Strategii Onkologicznej i aktywności towarzystw lekarskich. Według Profesora istotne jest także zaangażowanie lekarzy rodzinnych, ponieważ nowotwory złośliwe skóry są jedynymi z najprostszych do wykrycia i możliwych do wyleczenia we wczesnych stadiach zaawansowania.

Obecnie leczenie osób chorych na nowotwory złośliwe skóry jest dobrze zorganizowane i dostępne. Jak wspomina Profesor, bardzo ważne jest dopuszczenie do refundacji kombinacji relatimabu z niwolumabem, co skutecznie uzupełniłoby możliwości immunoterapii. Wczesna diagnostyka, edukacja, czy równy dostęp do badań klinicznych pozwoliłoby na stworzenie równych szans dla osób chorujących na złośliwy nowotwór skóry.

Więcej przeczytacie na: https://onkonews.pl/world-cancer-day-z-perspektywy-czerniaka/