KOLEJNA IMMUNOTERAPIA DOSTĘPNA DLA PACJENTÓW - RAK PRZEŁYKU I ŻOŁĄDKA

2022-10-27

W oparciu o dane Krajowego Rejestru Nowotworów, rak przełyku stanowi 2% wszystkich nowotworów złośliwych, a najczęstszą jego postacią jest rak płaskonabłonkowy, który występuje w ok. 90% przypadków.

Główne czynniki ryzyka zachorowania na raka płaskonabłonkowego przełyku to:

  • picie alkoholu oraz palenie tytoniu, które podrażniają nabłonek;
  • spożywanie gorących posiłków oraz pikantnych przypraw;
  • wiek powyżej 55 roku życia.

Od listopada 2022 roku dorośli pacjenci z nieoperacyjnym zaawansowanym, nawracającym lub przerzutowym rakiem płaskonabłonkowym przełyku, którzy wcześniej otrzymywali chemioterapię opartą na pochodnych platyny w skojarzeniu z fluoropirymidyną (druga linia leczenia) będą mogli być leczeni (w ramach programu lekowego B.58) monoterapią z zastosowaniem niwolumabu.

Ponadto do programu lekowego w zakresie leczenia zaawansowanego raka przełyku niwolumabem kwalifikowani będą również pacjenci, którzy byli leczeni w ramach innego sposobu finansowania terapii, pod warunkiem, że w chwili rozpoczęcia leczenia spełniali kryteria kwalifikacji do programu lekowego.

Eksperci oraz organizacje pacjentów są zgodni, że pojawienie się możliwości stosowania immunoterapii u pacjentów z rakiem przełyku w drugiej linii leczenia to ważny krok w dostępie do nowoczesnego leczenia nowotworów przewodu pokarmowego odpowiadającego światowym standardom.

 

Link do obwieszczenia:

Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 20 października 2022 r. w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na 1 listopada 2022 r. - Ministerstwo Zdrowia - Portal Gov.pl (www.gov.pl)