KOLEJNE SPOTKANIE GRUPY WSPARCIA

2022-02-01

ZAWSZE MOŻESZ DOŁĄCZYĆ DO NASZEJ GRUPY WSPARCIA....
 

Celem spotkań grupy wsparcia jest udzielanie sobie nawzajem wsparcia, poprzez

  • wymianę doświadczeń
  • wymianę wiedzy
  • empatię
  • akceptację różnorodności przeżyć, emocji, opinii, doświadczeń

Cele realizowane są przez regularne, dobrowolne spotkania Uczestników.

 

Nasze zasady ogólne:

 

  1. Grupa wsparcia prowadzona jest przez psychologa – psychoonkologa oraz okazjonalnie pojawiających się gości. Zadaniem prowadzącego jest towarzyszenie, pomoc uczestnikom w udzielaniu sobie wsparcia oraz moderacja grupy.
  2. Spotkania grupy odbywają się według ustalonego harmonogramu na pierwszym organizacyjnym spotkaniu. Czas trwania jednego spotkania wynosi półtorej godziny(włączając przerwę).
  3. Maksymalna liczba uczestników wynosi 12 osób (nie wliczając prowadzących)
  4. Uczestnictwo w grupie wsparcia jest bezpłatne oraz dobrowolne
  5. Sposób odbywania spotkań grupy wsparcia może zmienić się ze stacjonarnego na online, uwzględniając sytuacje epidemiczną w kraju oraz ewentualne obostrzenia