Leczenie czerniaka w Polsce. Krok od standardów terapeutycznych - raport.

2020-01-30

Dzisiaj wzięliśmy udział w konferencji prezentującej wyniki raportu dotyczącego Leczenia czerniaka w Polsce.
 

W ciągu ostatnich dziesięciu lat liczba chorych na czerniaka gwałtownie wzrosła. Zgodnie z danymi Krajowego Rejestru Nowotworów w 2016 roku w Polsce odnotowano 3666 przypadków zachorowań na czerniaka oraz 1386 zgony. Raport “Leczenie czerniaka w Polsce. Krok od standardów terapeutycznych” dowodzi, że dzięki wdrożeniu na odpowiednim etapie skutecznego leczenia adjuwantowego (uzupełniającego), możliwa jest poprawa tych statystyk oraz zmniejszenie kosztów leczenia.

Najważniejszym celem leczenia czerniaka jest uniknięcie wznowy oraz wydłużenie życia chorych. Dla pacjentów z miejscowo zaawansowaną postacią czerniaka (III i IV stopnia) istnieje nowoczesne leczenie w postaci tzw. leczenia adjuwantowego. Stosowane jest ono po wycięciu zmiany nowotworowej - zanim pojawi się nawrót choroby. Kompleksowe leczenie adjuwantowe może nie tylko poprawić rokowanie chorych z wysokim ryzykiem nawrotu, ale również wpłynąć na kwestie finansowe.

- Raport „Leczenie czerniaka w Polsce. Krok od standardów terapeutycznych” prezentuje dane, które potwierdzają, że dzięki wdrożeniu leczenia adjuwantowego czerniaka można uniknąć nawrotu choroby w kolejnych latach, co powoduje zmniejszenie kosztów hospitalizacji i wizyt ambulatoryjnych, jak również kosztów samych substancji czynnych stosowanych w zaawansowanym stadium choroby. 

W 2018 roku Komisja Europejska zatwierdziła pierwszą terapię adjuwantową czerniaka - lek niwolumab (immunoterapia). Kolejnymi terapiami zatwierdzonymi przez Komisję Europejską były dabrafenib w skojarzeniu z trametynibem (leczenie ukierunkowane molekularnie)
i pembrolizumab (immunoterapia).

Zgodnie z raportem „Leczenie czerniaka w Polsce. Krok od standardów terapeutycznych” stosowanie leczenia adjuwantowego pozwala na redukcję ryzyka nawrotu choroby lub zgonu u ok. 25-51% pacjentów. Oznacza to również redukcję kosztów leczenia nawrotów choroby
i przedwczesnej śmierci. Określając populację docelową chorych kwalifikujących się do terapii adjuwantowej w Polsce na ok. 700 pacjentów, łączne oszczędności wynikające z zastosowania leczenia adjuwantowego w czerniaku można oszacować na kwotę prawie 50 mln PLN. Stosowanie leczenia adjuwantowego czerniaka, oprócz korzyści klinicznych, związane jest z istotnymi korzyściami finansowymi wynikającymi z uniknięcia nawroty choroby w kolejnych latach. 

 

[1] Wszystkie dane pochodzą z raportu „Leczenie czerniaka w Polsce. Krok od standardów terapeutycznych” oraz Akademii Czerniaka – www.akademiaczerniaka.pl