Majowa lista refundacyjna

2022-04-21

Jest już ostateczna wersja majowej listy refundacyjnej. Co się na niej znalazło? Flozyny dla pacjentów z niewydolnością serca będą dostępne w ramach refundacji aptecznej, a z leków szpitalnych poszerzono dostęp m.in. do terapii w raku nerki, raku piersi, raku wątrobowokomórkowym.

Zmian w odniesieniu do obecnie obowiązującej listy refundacyjnej jest sporo, poniżej opisujemy część z nich - w zakresie kluczowych nowości. Opublikujemy też pełne zestawienie, gdy przedstawi je MZ. Obwieszczenie liczy 1694 stron na razie (20 kwietnia) dostępne tylko w pdf, więc trudno dokonać tak szybko jego kompleksowej analizy.

Niewydolność serca

O flozyny zabiegano od dawna. Sprawa dotyczy dość dużej grupy pacjentów i wiąże się ze sporymi wydatkami.

Już na etapie projektu wiadomo było, że chodzi o lek Dapagliflozinum (Forxiga) firmy AstraZeneca który dostał nowe wskazanie: przewlekła niewydolność serca u dorosłych pacjentów z obniżoną frakcją wyrzutową lewej komory serca (LVEF≤40%) oraz utrzymującymi się objawami choroby w klasie II-IV NYHA pomimo zastosowania terapii opartej na ACEi (lub ARB/ARNi) i lekach z grupy betaadrenolityków oraz jeśli wskazane antagonistach receptora mineralokortykoidów oraz lek Empagliflozinum (Jardiance) Boehringer Ingelheim też o to same wskazanie.

Rak nerki

Z kolei zmiany w programie lekowym dotyczącym raka nerki ciągnęły się przez wiele miesięcy, ale dotyczyły szeregu różnych zmian o które zabiegali klinicyści. Rozszerzone będzie m.in. finansowanie z publicznych środków substancji ipilimumabum (Yervoy) - to lek firmy Bristol-Myers Squibb, czyli BMS, który decyzją Ministerstwa Zdrowia będzie szerzej dostępny w programie B.10 Leczenie pacjentów z rakiem nerki.

Ponadto inny lek tej samej firmy wcześniej refundowany będzie dostępny już w pierwszej linii - niwolumab w skojarzeniu z ipilimumabem.

Jak wcześniej mówił na naszej redakcyjnej debacie dr hab. n. med. Jakub Kucharz z Kliniki Nowotworów Układu Moczowego Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej- Curie - Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie. - Bardzo potrzebujemy nowoczesnych terapii w 1. linii leczenia. Opartych na immunoterapii, składających się albo z dwóch leków immunokompetentnych albo leku immunokompetentnego w skojarzeniu z inhibitorem kinazy tyrozynowej. To są leki, które obecnie stanowią standard leczenia pacjentów z grupy o rokowaniu pośrednim i niekorzystnym. Tego leczenia nie mamy w tej chwili i jest ono bardzo potrzebne - zaznacza. Teraz zmieni się to zgodnie z apelami klinicystów i wytycznymi ESMO.

Rak wątrobowokomórkowy

Wprowadzone zostanie też nowe leczenia raka wątrobowokomórkowego. Chodzi o atezolizumabum dodany do programu lekowego B.5 Leczenie chorych na raka wątrobowokomórkowego. Ponadto w tym zakresie refundowany będzie też bevacizumabum Rocha w ramach katalogu chemioterapii. O potrzebie zmian w tym zakresie pisaliśmy tutaj: Dr Kraj: rak wątrobowokomórkowy: biała plama niezaspokojonych potrzeb

Po zmianie leczenie raka wątrobowokomórkowego w programie obejmuje:

1) leczenie raka wątrobowokomórkowego inhibitorami kinaz tyrozynowych (sorafenibem albo kabozantynibem) albo

2) immunoterapia w skojarzeniu z leczeniem antyangiogennym (atezolizumabem w skojarzeniu z bewacyzumabem) - to nowo dodana opcja.

CAR-T

Od maja refundacją zostaną objęte terapie CAR-T

Zmiany dotyczą też Tisagenlecleucelum (sprzedawanego pod nazwą Kymriah) - tu producentem jest z kolei Novartis, a zmiany w refundacji dotyczą programu lekowego B.93 Leczenie chorych na chłoniaki rozlane z dużych komórek B oraz inne chłoniaki B-komórkowe, a także axicabtagene ciloleucel (Yescarta) firmy Kite Pharma.

Czym jest terapia CAR-T cells? Jaki jest mechanizm jej działania?

CAR-T cells to najbardziej zaawansowana i najnowocześniejsza forma immunoterapii komórkowej, która wykorzystuje komórki układu odpornościowego do walki z nowotworem - wyjaśniał w wywiadzie dla naszej redakcji prof. Sebastian Giebel, kierownik Kliniki Transplantacji Szpiku i Onkohematologii Narodowego Instytutu Onkologii w Gliwicach.

Do refundacji trafia też inny lek stosowany w chłoniaku (nie CAR-T) - chodzi o polatuzumabum vedotinum (pod nazwą Polivy) firmy Roche w ramach programu lekowego B.93 Leczenie chorych na chłoniaki rozlane z dużych komórek B oraz inne chłoniaki B-komórkowe (ICD-10: C83, C85) .

Leczenie astmy

Zmiany w refundacji objęły dostęp do substancjdupilumabum – (Dupixent), firmy Sanofi-Aventis. Lek został włączony do programu lekowego B.44 Leczenie chorych z ciężką postacią astmy - i tego dotyczy majowa zmiana. Ten sam lek stosowany jest w AZS.

Zmiana na liście dotyczy też leku dostępnego w aptekach - produktu dającego trzy leki na raz - Beclometasoni dipropionas + Formoteroli fumaras + Glycopyrronii bromidum – dodano nowe wskazanie: leczenie podtrzymujące astmy u pacjentów z niewystarczającą kontrolą objawów choroby po zastosowaniu produktu złożonego z długo działającego agonisty receptorów beta-2 i średnich dawek kortykosteroidu wziewnego, u których wystąpiło jedno lub więcej zaostrzeń astmy w ciągu poprzedniego roku.

Jedną z zalet nowych preparatów jest umieszczenie w jednym inhalatorze kilku substancji czynnych z różnych grup terapeutycznych o możliwie najdłuższym czasie działania i jednocześnie najniższej skutecznej dawce. - Dzięki temu można zmniejszyć konieczną liczbę inhalacji lekami wykonywanych przez pacjenta w ciągu doby, a przez to istotnie poprawić przestrzeganie zaleceń lekarskich (compliance) i skuteczność leczenia - wskazywał rok temu w rozmowie z naszą redakcją dr Piotr Dąbrowiecki, alergolog, przewodniczący Polskiej Federacji Stowarzyszeń Chorych na Astmę, Alergię i POChP.

Odpowiedniki leków - oszczędności dla NFZ

Na majowej liście znalazły się też zapowiadane już wcześniej w naszych tekstach leki generyczne. Chodzi o zmianę w ramach programów lekowych i chemioterapii i pierwsze odpowiedniki w ramach 2 substancji czynnych - co wiąże się zawsze z dużymi oszczędnościami dla płatnika.

Chodzi o substancję lenalidomidum stosowaną w hematoonkologii (trzy nowe leki trzech producentów - Lenalidomide Accord, Lenalidomide Mylan, Lenalidomide Teva, Lenalidomide Zentiva) i obniżki tak uzyskane mają przekraczać 70 proc.

Druga substancja, gdzie wchodzą do refundacji odpowiedniki to sunitinibum (będą to leki Klertis, Sunitinib Accord, Sunitinib Pharmascience, Sunitinib Teva, Sunitinib Zentiva, Sunitynib Mylan).