NOWY MINISTER, NOWY DIALOG

2021-09-28

Dzisiaj w Ministerstwie Zdrowia odbyło się spotkanie Rady Organizacji Pacjentów działającej przy Rzeczniku Praw Pacjenta, do której należy teżFundacja onkologiczna Nadzieja  z nowym wiceministrem zdrowia ds. dialogu społecznego, Piotrem Bromberem.

Intencją spotkania było przedyskutowanie wizji dalszej współpracy resortu ze środowiskami pacjentów w duchu dialogu ukierunkowanego na wspólne wypracowywanie rozwiązań służących polskim pacjentom

Piotr Bromber, były dyrektor oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia w Lubuskiem, objął stanowisko podsekretarza stanu w resorcie zdrowia w połowie września. Nowy wiceminister zajmie się kwestią dialogu społecznego i kształceniem kadr.