Ocena opieki nad pacjentem z rakiem płuca w Polsce - badanie ankietowe

2021-07-28

Wspólnie z Sekcją Raka Płuca Fundacji To Się Leczy realizuje drugą turę anonimowego badania ankietowego wśród pacjentów chorujących na nowotwory płuc i ich opiekunów. Pierwsza część badania została zrealizowana w 2020 roku.

Obecnie trwa druga faza badania mająca na celu poznanie aktualnych potrzeb i wyzwań stojących przed pacjentami w systemie opieki zdrowotnej. Badanie jest częścią projektu fundacji mającego na celu wypracowanie aktualnych rekomendacji poprawy organizacji diagnostyki, leczenia, monitoringu i rehabilitacji osób z rakiem płuca w Polsce.

Jednocześnie ankieta ma odpowiedzieć na pytanie, jak pandemia wpłynęła na sytuację pacjentów, jak zmieniał się dostęp do opieki onkologicznej w 2020 i 2021 roku oraz jak są najpilniejsze obszary wymagające poprawy.

Wyniki badania zostaną opublikowane w formie kompleksowego raportu na jesieni 2021 r.

Państwa opinia i zdanie ma kluczowe znaczenie i ma szansę pomóc w działaniach rzeczniczych na rzecz poprawy dostępu, jakości i kompleksowości świadczeń onkologicznych w obszarze raka płuca.

 

LINK DO ANKIETY : https://rptsl.webankieta.pl/