OSTATNI DYŻUR - nowa kampania społeczna

2015-07-09

W całym kraju ruszyła kampania Ostatni Dyżur, która nagłaśnia problem dramatycznie malejącej ilości pielęgniarek i położnych w Polsce. W ciągu najbliższych siedmiu lat ubędzie ich 54 000, podczas gdy już teraz jest ich niewiele. Na 1000 mieszkańców Polski przypadają jedynie 4 pielęgniarki, co plasuje nas na szarym końcu listy krajów europejskich. Średnia wieku w zawodzie pielęgniarskim to 48 lat - młodzi ludzie nie chcą się kształcić w tym kierunku. Słabe warunki pracy, niska pensja, mało snu i dużo odpowiedzialności. Są łatwiejsze profesje. 

Pielęgniarki apelują - już wkrótce chorym może zabraknąć opieki pielęgniarskiej. Kierują do władz petycję o podjęcie kroków naprawczych obecnej sytuacji, proszą pacjentów o składanie pod nią podpisów. Petycję można pobrać ze strony kampanii https://www.ostatnidyzur.pl

Ostatni Dyżur to nie zapowiedź strajku, pielęgniarki nie odejdą dobrowolnie od łóżek chorych. Jednak jeśli sytuacja się nie zmieni, za kilka lat, kiedy one odejdą na emeryturę,a na ich miejsce nie pojawią się nowe. 

Warto udostępniać spot reklamowy kampanii Pusty Szpital