Pacjenci HEMATOONKOLOGICZNI

2020-03-13

Bądź odpowiedzialnym! APELUJEMY

W związku z pandemią koronawirusa PROSIMY o odpowiedzialność. Pacjenci hematoonkologiczni, w trakcie leczenia bądź po przeszczepach są wyjątkowo narażeni na infekcje z uwagi na obniżoną odporność. Dlatego zalecamy wstrzymanie się od odwiedzin w szpitalach na czas epidemii.

Odwiedzając chorych w szpitalach w tym trudnym czasie nie pomagamy ani pacjentom, ani personelowi medycznemu.

Przestrzegajmy zaleceń Ministerstwa Zdrowia.