PANDEMIA KORONAWIRUSA

2020-03-12

Pacjenci onkologiczni  to grupa szczególnie podatna na zachorowania wirusowe z racji obniżonej odporności powinni być szczególnie zatem ostrożni w obliczu nowej pandemii. 

 

Koronawirus to potoczna nazwa choroby COVID-19 wywoływanej przez nowego koronawirusa SARS-CoV-2 (Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus-2). Choroba ta pojawiła się w Chinach w grudniu 2019 r.

Jak informuje Światowa Organizacja Zdrowia (WHO – World Health Organization), do końca pierwszej dekady marca br. potwierdzono ponad 115 tys. przypadków COVID-19, z czego ponad 4 tys. zarażonych osób zmarło.

Największą zachorowalność  odnotowano w Chinach, Korei Południowej, Iranie i we Włoszech. W ostatnich tygodniach wirus rozprzestrzenił się na wszystkie kraje Europy. 

W grupie podwyższonego ryzyka są  pacjenci w podeszłym wieku, chorujący na choroby przewlekłe płuc, sercowo-naczyniowe oraz pacjenci onkologiczni.

Wśród pacjentów onkologicznych grupą wymagającą szczególnej uwagi są osoby z osłabioną odpornością, nowotworami krwi, biorący czynną chemioterapię i pacjenci po przeszczepie szpiku kostnego.

Wirus przenoszony jest drogą kropelkową, najczęściej podczas kaszlu i kichania, może przetrwać kilka godzin na powierzchniach takich jak klamki, meble, ubrania. Obecnie nie ma wystarczających informacji epidemiologicznych, aby określić, jak szybko wirus rozprzestrzenia się między ludźmi. Szacuje się, że średnio jedna zarażona osoba może zarazić od dwóch do trzech kolejnych. Okres inkubacji  wynosi od 2 do 14 dni, a nawet 28 dni. 

Jakie są objawy koronawirusa?

Objawy charakteryzują się wysoką gorączką, suchym kaszlem, dusznościami oraz bólami mięśniowymi. Zdecydowana większość osób, które zarażą się nowym koronawirusem, doświadczy łagodnych objawów, a ich leczenie będzie odbywać się w domu. W ciężkim przebiegu choroby rozwija się zapalenie płuc oraz zespół ostrej niewydolności oddechowej, które mogą prowadzić do śmierci.

 

APELUJEMY zatem: 

Uważne przestrzeganie podstawowych zasad higieny pomaga chronić się przez zarażaniem. Światowa Organizacja Zdrowia zaleca:
• mycie rąk wodą i mydłem (przez co najmniej 20 sekund) lub roztworami na bazie alkoholu (pow. 60%) czy też innymi środkami dezynfekcji;
• zachowanie co najmniej 1 metra odległości od siebie i każdego, kto kaszle lub kicha;
• unikanie dotykania oczu, nosa i ust (drogi przedostawania się wirusa do organizmu);
• higiena dróg oddechowych – zakrywanie ust i nosa zgiętym łokciem podczas kaszlu lub kichania;
• pozostawanie w domu w przypadku złego samopoczucia;
• unikanie podróżowania, szczególnie do miejsc, w których występują zarażenia COVID – 19.

 

W przypadku wystąpienia gorączki, kaszlu i trudności w oddychaniu, należy zachować spokój i postępować zgodnie ze wskazówkami i zaleceniami publikowanymi i aktualizowanymi na stronach:
• Głównego Inspektora Sanitarnego: https://gis.gov.pl/kategoria/aktualnosci/;
• Ministerstwa Zdrowia: https://www.gov.pl/web/koronawirus;
• Narodowego Funduszu Zdrowia: https://www.nfz.gov.pl/