PO STRONIE PRZEŻYCIA

2019-09-16

PO STRONIE PRZEŻYCIA
 

Dzisiaj zainaugurowano w Warszawie VII edycję kampanii „Zrozumieć Nowotwory głowy i szyi”.

 W ramach kampanii, której celem jest podniesienie świadomości na temat tych nowotworów i poprawa wykrywalności, organizowany jest Europejski tydzień profilaktyki nowotworów głowy i szyi – o 16 do 20 września w wybranych krajach Europy, w tym w Polsce, odbywają się m.in. badania profilaktyczne.

Podczas konferencji prof. Wojciech Golusiński, kierownik katedry i kliniki chirurgii głowy, szyi i onkologii laryngologicznej UM w Poznaniu w Wielkopolskim Centrum Onkologii, prezydent Europejskiego Towarzystwa Nowotworów Głowy i Szyi, prezes Polskiego towarzystwa Nowotworów Głowy i Szyi, wyjaśnił, iż celem kampanii Make Sense, która w Polsce funkcjonuje pod nazwą „Zrozumieć nowotwory głowy i szyi” jest zwiększenie świadomości na temat czynników ryzyka, wczesnych objawów, szybkiej wykrywalności i interdyscyplinarnego leczenia nowotworów głowy i szyi. Dodał, że motto tegorocznej kampanii to: Po stronie przeżycia.

Wyjaśnił, że nowotwory głowy i szyi to wszystkie nowotwory powyżej obojczyka z wyjątkiem gałki ocznej i mózgu". Są one 7. najczęściej występującym nowotworem złośliwym na świecie. Rocznie na świecie notuje się ponad 680 tys. zachorowań i 376 tys. zgonów z tego powodu. W Polsce jest to ok. 11 tys. zachorowań i 6 tys. zgonów rocznie.

- Do 2025 r. w Polsce szacowany jest 10 proc. wzrost zachorowań. W ostatnich dwóch dekadach ten wzrost był 18-procentowy. Czynniki ryzyka to palenie tytoniu i spożywanie alkoholu, wirusy onkogenne (HPV i EBV), higiena jamy ustnej, czynniki genetyczne oraz zachowania seksualne – wyjaśniał prof.W. Golusiński. Dodał, że zmienił się profil pacjenta, ponieważ kiedyś ten nowotwór dotyczył osób po 50-60 r. życia, a obecnie osób nawet ok. 35-45 r. życia, czyli młodych dorosłych, a przyczyną są głównie infekcje wirusem HPV i EBV.

- W Polsce nowotwory głowy i szyi najczęściej diagnozowane są zbyt późno, w III i IV stadium zaawansowania – podkreślał prof. W. Golusiński. W przypadku szybkiej diagnozy i małoinwazyjnego leczenia, 95 proc. pacjentów ma szansę na powrót do pracy z dobrą jakością życia.

W opinii prof. W. Golusińskiego nie przywiązujemy dostatecznej uwagi do różnych sygnałów, które daje nam nasze ciało, jesteśmy zapędzeni i próbujemy leczyć się sami preparatami dostępnymi w aptece.. Aktualne metody leczenia to chirurgia, radioterapia, chemioterapia, immunoterapia, terapia genowa, ale leczenie musi być głównie multidyscyplinarne. Jak dodał, w przypadku chirurgii szansą na jak najlepsze leczenie z zachowaniem jakości życia pacjenta jest chirurgia robotowa, czyli metoda mało inwazyjna. Wyraził nadzieję na pozytywną opinię AOTMiT, ponieważ obecnie taka procedura nie jest refundowana.

Dr Bartosz Spławski z kliniki Nowotworów głowy i szyi Centrum Onkologii Instytut podkreślał, że od 1 września br. dostępna jest immunoterapia, czyli nowa metoda leczenia dla chorych z nawrotem lub rozsiewem raka rejonu głowy i szyi, w ramach programu lekowego.

Z kolei Sławomir Marszałek, prezes Stowarzyszenia Osób z Nowotworami Głowy i Szyi, fizjoterapeuta, opowiedział o życiu pacjentów po leczeniu i roli rehabilitacji w zapewnieniu jak najwyższej jakości życia. - W trakcie leczenia są duże zaburzenia różnych narządów zmysłów i układów istotnych dla naszej jakości życia, czyli układu oddechowego, pokarmowego, nerwowego, krążenia, limfatycznego czy mięśniowo-powięziowego - mówił. Dodał, że istotne oprócz rehabilitacji jest także zachęcanie pacjentów do tego, aby się nie izolowali, aby byli aktywni, również fizycznie.

Główny Inspektor Sanitarny Jarosław Pinkas podkreślił, że 80 proc. wszystkich chorób, to choroby, na które sami pracujemy i  żaden system opieki na świecie sobie z tym nie poradzi - mówił.

Jak dodał, na pierwszym miejscu wśród czynników ryzyka jest palenie tytoniu. Także spożywanie alkoholu to kolejny duży problem. Zwrócił uwagę, że GIS podejmuje działania, aby wdrożyć do kalendarza szczepień ochronnych nowe szczepienie przeciwko wirusowi HPV, ponieważ jest to skuteczna interwencja społeczna.

Gwiazdy wspierają chorych

Wśród osób wspierających kampanię znalazły się znane i lubiane osoby. W konferencji wzięli udział m.in. aktorzy: Danuta Stenka, Karolina Gruszka, Honorata Witańska oraz Marcin Bossak.
 

Nasza fundacja bardzo aktywnie zaangażowana jest w problematykę nowotworów głowy i szyi. Więcej informacji o kampanii można znaleźć na stronie www.makesensecampaign.eu/pl.