Podwójna immunoterapia ratuje życie!

2023-07-19

Trwałe korzyści z podwójnej immunoterapii w leczeniu przerzutowego niedrobnokomórkowego raka płuca zostały potwierdzone czteroletnimi wynikami badania fazy III CheckMate-9LA. Badanie przedstawione na dorocznym spotkaniu Amerykańskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej dostarcza obiecujących danych!

Badanie przeprowadzone przez firmę Bristol Myers Squibb pokazało, że stosowanie leków niwolumab i ipilimumab w skojarzeniu z dwoma cyklami chemioterapii zapewnia trwały, długoterminowy czas przeżycia u wcześniej nieleczonych chorych. W porównaniu do czterech cykli samodzielnej chemioterapii, terapia skojarzona wykazała znaczącą poprawę czasu przeżycia całkowitego (OS). Po czterech latach aż 21% pacjentów leczonych podwójną immunoterapią wciąż jest przy życiu, w porównaniu do 16% pacjentów poddanych samodzielnej chemioterapii (współczynnik ryzyka [HR] 0,74; 95% przedział ufności [CI]: 0,63 do 0,87).

Szczególnie obiecujące są wyniki dotyczące pacjentów z ekspresją PD-L1 <1% na komórkach nowotworowych oraz histologią płaskonabłonkową. W tej grupie terapia skojarzona nadal zmniejsza ryzyko zgonu o około 30%. U pacjentów z ekspresją PD-L1 <1%, odsetek czasu przeżycia wynosił 23% w przypadku podwójnej immunoterapii w porównaniu do 13% u pacjentów leczonych samodzielną chemioterapią (HR 0,66; 95% CI: 0,50 do 0,86).

W grupie chorych z histologią płaskonabłonkową, skojarzenie niwolumabu i ipilimumabu z chemioterapią znacznie poprawiło wyniki. Po czterech latach aż 20% pacjentów leczonych immunoterapią żyje w porównaniu do 10% pacjentów otrzymujących samodzielną chemioterapię (HR 0,64; 95% CI: 0,48 do 0,84).

To rewolucyjne badanie, oznacza kolejny krok naprzód w leczeniu raka płuc. Cieszymy się, że terapia skojarzona niwolumabem i ipilimumabem zyskuje uznanie i może przyczynić się do poprawy jakości życia wielu pacjentów z przerzutowym niedrobnokomórkowym rakiem płuca. To ważna nadzieja na przyszłość dla wszystkich, którzy walczą z tą trudną chorobą.