PREMIERA ANI - filmu o Ani Przybylskiej

2022-10-05

Czujemy się niezmiernie zaszczyceni zaproszeniem na premierę filmu o Ani Przybylskiej jako Fundacja wspierająca pacjentów onkologicznych. Wśród naszych Podopiecznych są pacjenci zmagający się z nowotworem trzustki. Premiera miała miejsce w Złotych Tarasach w Warszawie, 5 października 2022. Była to okazja do rozmów o profilaktyce nowotworowej.
 

Przy okazji publikujemy kilka informacji dotyczących raka trzustki. 

Rak trzustki – wczesne objawy

Rak trzustki bardzo długo nie daje żadnych objawów mimo późnych etapów zaawansowania choroby. Objawy niespecyficzne, które mogą być pomijane przez chorego i bagatelizowane, ze względu na niewielki stopień ich uciążliwości to dyskomfort w jamie brzusznej, utrata apetytu, mdłości, wzdęcia, biegunka i niezwiązana ze stosowaną dietą utrata masy ciała.

Rak trzustki – późne objawy

Zauważalne i zgłaszane przez pacjenta w gabinecie lekarskim doskwierające objawy świadczą najczęściej o znacznych rozmiarach guza i późnym, trudnym lub wręcz niemożliwym do wyleczenia stadium choroby. Wśród nich występują żółtaczka mechaniczna (ciemny mocz, odbarwiony stolec), cholestaza (świąd skóry), wymioty, znaczne wyczerpanie, dokuczliwy ból brzucha lub pleców, ale także cukrzyca i problemy zakrzepowo – zatorowe.

Rak trzustki jest jednym z najbardziej agresywnych nowotworów i cechuje go ma najwyższy wskaźnik śmiertelności. W większości zdiagnozowanych przypadków rozpoznanie raka trzustki wiąże się ze znacznym zaawansowaniem choroby i brakiem możliwości radykalnego leczenia.

Wynika to z występowania przerzutów w momencie diagnozy, które mogą lokalizować się w węzłach chłonnych, otrzewnej, wątrobie, płucach, kościach, mózgu lub nerkach, co znacznie zawęża zakres możliwego do zastosowania leczenia. Wg dostępnych źródeł, w momencie diagnozy tylko u 20% pacjentów z rakiem trzustki, guz zlokalizowany jest wyłącznie w obrębie trzustki i podlega radykalnemu usunięciu.

Jak wykryć raka trzustki?

Nie ma testu przesiewowego, czyli wykrywającego raka na bezobjawowym etapie, dla osób ze standardowym lub nieznacznie podwyższonym ryzykiem zachorowania na raka trzustki. Rozpoznanie raka trzustki wymaga zastosowania diagnostyki obrazowej, najlepiej tomografii komputerowej lub rezonansu magnetycznego. Obrazowanie trzustki służy do określenia stopnia zaawansowania raka i stwierdzenia czy podlega on ewentualnej resekcji (chirurgicznego usunięcia).

Coraz częściej do diagnostyki raka trzustki stosowana jest ultrasonografia endoskopowa, czyli badanie wnętrza przewodu pokarmowego wykorzystujące głowicę USG. Badaniem wykrywającym ewentualne przerzuty raka trzustki do innych narządów jest PET/CT, czyli pozytonowa tomografia emisyjna.

Ostateczne postawienie diagnozy i rozpoznanie raka trzustki wymaga badania histopatologicznego, wykonanego na podstawie pobranego wycinka z podejrzanej o proces nowotworowy zmiany.

Rak trzustki – badania laboratoryjne

Za biochemiczny marker raka trzustki uznaje się białko CA 19-9. Oznaczenie stężenia CA 19-9 ma na celu określenie stopnia zaawansowania choroby, monitorowanie odpowiedzi na terapię oraz prowadzenie obserwacji po leczeniu w celu wykrycia i zdiagnozowania nawrotu.

Nie należy stosować oznaczenia CA 19-9 jako badania przesiewowego w kierunku wykrycia raka trzustki, ponieważ podwyższone stężenia obserwuje się również w przebiegu innych stanów chorobowych, np. w niedrożności lub zapaleniu dróg żółciowych, zapalnych chorobach wątroby i przewodu pokarmowego, również w łagodnych nowotworach jajników i macicy.

W monitorowaniu chorego istotne są również: morfologia i ocena stopnia zaawansowania niedokrwistości, badanie stężenia bilirubiny i albuminy oraz enzymów wątrobowych – ALT, AST, GGT.

Rak trzustki – leczenie

Możliwość całkowitego wyleczenia raka trzustki daje jedynie resekcja, czyli chirurgiczne usunięcie części lub nawet całej trzustki. Ponadto schemat leczenia raka trzustki w zależności od stanu klinicznego pacjenta, zaawansowania choroby i obecności przerzutów uwzględnia chemioterapię oraz radioterapię. W leczeniu chorego istotną rolę odgrywa właściwy sposób żywienia oraz farmakoterapia przeciwbólowa.