RADA ORGANIZACJI PACJENTÓW przy RZECZNIKU PRAW PACJENTA

2020-02-05

Dzisiaj uczestniczyliśmy w spotkaniu wieńczącym  proces tworzenia Rady Organizacji Pacjentów.

 

Do zadań Rady Organizacji Pacjentów będzie należeć przede wszystkim:
-określanie obszarów zagrożeń realizacji i przestrzegania praw pacjenta;
-wyrażanie stanowisk w sprawach przedstawionych Radzie przez Rzecznika;
-zaangażowanie w obszarze wyzwań systemowych w obszarze zdrowia;
-podejmowanie, wspólnie z Rzecznikiem, działań związanych z edukacją i promocją w zakresie praw pacjenta;
-opiniowanie aktów prawnych;
- wzajemne wsparcie przy współpracy z administracją publiczną i organizacjami pozarządowymi i innymi interesariuszami.