RAK NERWOWOKOMÓRKOWY NERKI - w oczekiwaniu na zmiany programy lekowego

2021-07-05

Jeszcze do niedawna możliwości leczenia chorych na raka nerkowokomórkowego były niewielkie. Przełomem było pojawienie się terapii celowanych, które hamują wzrost komórek nowotworowych i zapobiegają tworzeniu się naczyń krwionośnych dostarczających nowotworowi substancji odżywczych. Obecnie standardem leczenia w zaawansowanym raku nerki są terapie celowane oraz immunoterapia, na razie niedostępna dla polskich pacjentów w I linii leczenia.
 

W raku nerkowokomórkowym od 3 lat nie wprowadzono żadnej zmiany w dostępie do nowoczesnych terapii. Tymczasem wyniki badań pokazują, że leczenie skojarzone zastosowane w I linii pozwala wydłużyć życie pacjenta i czas wolny od progresji, a jednocześnie zachować dobrą jakość życia, a niejednokrotnie w ogóle je uratować.  
 

Podczas debaty „Priorytety w polityce lekowej w obszarze onkohematologii i onkologii” @Termedia. dr hab. Jakub Kucharz, podkreślał, że obecny program lekowy nie przystaje do wytycznych towarzystw naukowych. Pacjenci i klinicyści czekają w związku z tym na nowy program lekowy, który przyniósłby rozwiązania w tym zakresie.

My również mamy zatem nadzieję, że wkrótce pacjenci będą mieli dostęp do nowoczesnych terapii, przede wszystkim w I linii leczenia linii, kiedy to uzyskujemy najwięcej korzyści.

https://www.termedia.pl/mz/Priorytety-w-polityce-lekowej-w-obszarze-onkohematologii-i-onkologii-Komentarz-wiceministra-Macieja-Milkowskiego-,42708.html