Rak pęcherza - refundowana immunoterapia!

2023-10-26

Z najnowszego Obwieszczenia Ministerstwa Zdrowia dowiadujemy się, że od listopada immunoterapia w leczeniu uzupełniającym będzie dostępna dla pacjentów chorujących na raka urotelialnego naciekającego błonę mięśniową u dorosłych z ekspresją PD-L1 na komórkach guza ≥ 1% i z wysokim ryzykiem nawrotu po radykalnej cystekomii z cechą R0.

 

Jak mówi Joanna Konarzewska-Król, dyrektor Fundacji Onkologicznej Nadzieja, „Poszerzenie programu lekowego „Leczenie pacjentów z rakiem urotelialnym” jest długo wyczekiwaną odpowiedzią na niezaspokojone potrzeby osób leczonych chemioterapią przedoperacyjną. Daje lekarzom nowe, niezwykle skuteczne narzędzie w walce z rakiem pęcherza, a pacjentom z chorobą w stadium uogólnionym szansę na dłuższe przeżycie, a nawet całkowite wyleczenie