RAK PROSTATY ANKIETA

2021-12-17

UWAGA CHORZY Z RAKIEM PROSTATY

Zapraszamy do wzięcia udziału w ankiecie przeznaczonej dla pacjentów poddanych leczeniu z powodu raka prostaty. Pytania dotyczą jakości życia po diagnozie raka prostaty. Państwa udział w ankiecie jest bardzo ważny. Zebrane na jej podstawie informacje pozwolą uszeregować i poprawić działania na rzecz pacjentów. Tylko w ten sposób medycy będą w stanie dowiedzieć się jak pacjenci postrzegają chorobę, z którą się zmagali lub zmagają, jak można usprawnić działania lekarskie, ale i komunikacyjne, aby osiągnąć jeszcze lepszy sukces terapeutyczny.

Wystarczy kliknąć w link: ????https://euproms.org/