RAK PRZEŁYKU NOWE REKOMENNDACJE

2022-05-13

Rak przełyku jest siódmym najczęściej rozpoznawanym nowotworem złośliwym na świecie i szóstą najczęstszą przyczyną umieralności z powodu nowotworów. W roku 2020 odnotowano około 600 tys. nowych przypadków i ponad 540 tys. zgonów.

 

Spółka Bristol Myers Squibb uzyskała rejestrację Komisji Europejskiej dla stosowania niwolumabu w skojarzeniu z ipilimumabem w pierwszej linii leczenia pacjentów z nieresekcyjnym zaawansowanym, nawrotowym lub przerzutowym rakiem płaskonabłonkowym przełyku ze stopniem ekspresji PD-L1 na komórkach nowotworowych ≥ 1%

 

Skojarzenie niwolumabu z ipilimumabem jest jednym z dwóch schematów leczenia obejmujących niwolumab, w przypadku których wykazano w tej populacji pacjentów większe korzyści w zakresie przeżycia całkowitego w porównaniu z samą chemioterapią

 

KE zarejestrowała też w tym samym wskazaniu leczenie skojarzone niwolumabem i chemioterapią

 

Podstawą decyzji są wyniki badania 3 fazy CheckMate -648  

 

(PRINCETON, N.J., 5 kwietnia 2022 r.) – spółka Bristol Myers Squibb (NYSE: BMY) podała dziś, że Komisja Europejska (KE) zarejestrowała niwolumab w skojarzeniu z ipilimumabem w pierwszej linii leczenia dorosłych pacjentów z nieresekcyjnym zaawansowanym, nawrotowym lub przerzutowym rakiem płaskonabłonkowym przełyku (ESCC) ze stopniem ekspresji PD-L1 na komórkach nowotworowych ≥ 1%. Podstawą wydanej decyzji są wyniki z badania 3 fazy CheckMate -648, w którym podczas zaplanowanej z góry analizy okresowej uzyskano istotne statystycznie i znaczące klinicznie korzyści w zakresie przeżycia całkowitego przy zastosowaniu niwolumabu w skojarzeniu z ipilimumabem w porównaniu do samej chemioterapii opartej na fluoropirymidynie i pochodnych platyny. Profil bezpieczeństwa niwolumabu w skojarzeniu z chemioterapią był spójny z profilem opisanym we wcześniejszych badaniach. Wyniki badania CheckMate -648 zaprezentowano podczas dorocznego kongresu Amerykańskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej (ASCO) w czerwcu 2021 roku.

„Leczenie skojarzone niwolumabem i ipilimumabem stanowi jedną z dwóch zarejestrowanych ostatnio w UE terapii skojarzonych zawierających niwolumab, dla których wykazano istotne korzyści w zakresie przeżycia w stosunku do samej chemioterapii w tej grupie pacjentów” – powiedział dr Ian M. Waxman, kierujący pracami badawczo-rozwojowymi w dziedzinie nowotworów przewodu pokarmowego w Bristol Myers Squibb. „ESCC jest wyjątkowo złośliwym nowotworem, którego leczenie staje się coraz trudniejsze w miarę postępów choroby.”

Zgoda KE dopuszcza stosowanie niwolumabu w skojarzeniu z ipilimumabem w pierwszej linii leczenia dorosłych pacjentów z nieresekcyjnym zaawansowanym, nawrotowym lub przerzutowym rakiem płaskonabłonkowym przełyku (ESCC) ze stopniem ekspresji PD-L1 na komórkach nowotworowych ≥ 1% w 27 państwach członkowskich Unii Europejskiej oraz w Islandii, Liechtensteinie i Norwegii.

KE zarejestrowała też niwolumab w skojarzeniu z chemioterapią opartą na fluoropirymidynie i pochodnych platyny w pierwszej linii leczenia dorosłych pacjentów z nieresekcyjnym zaawansowanym, nawrotowym lub przerzutowym ESCC ze stopniem ekspresji PD-L1 na komórkach nowotworowych ≥ 1%.

 

Wyniki oceny skuteczności i bezpieczeństwa w badaniu CheckMate -648 

Wyniki badania CheckMate -648:  

  • OS u pacjentów ze stopniem ekspresji PD-L1 na komórkach nowotworowych ≥ 1% (główny punkt końcowy): Mediana OS wyniosła 13,70 miesiąca (95% przedział ufności [CI]: 11,24, 17,02) dla niwolumabu z ipilimumabem wobec 9,07 miesiąca (95% CI: 7,69, 9,95) dla chemioterapii (współczynnik hazardu [HR] = 0,64; 95% CI: 0,46, 0,90; p=0,0010).
  • PFS u uczestników ze stopniem ekspresji PD-L1 na komórkach nowotworowych ≥ 1% (główny punkt końcowy): Mediana PFS wyniosła 4,04 miesiąca (95% CI: 2,40, 4,93) dla niwolumabu z ipilimumabem wobec 4,44 miesiąca (95% CI: 2,89, 5,82) dla chemioterapii (HR = 1,02; 95% CI: 0,73, 1,43; p =0,8958).
  • ORR (poboczny punkt końcowy): ORR wyniósł 35,4% (95% CI: 28,0, 43,4) dla niwolumabu z ipilimumabem wobec 19,7% (95% CI: 13,8, 26,8) dla chemioterapii.
  • Bezpieczeństwo (na podstawie danych zbiorczych dotyczących różnych typów nowotworów): Częstość występowania działań niepożądanych stopnia 3-5 wyniosła 62% dla niwolumabu z ipilimumabem wobec 52% dla samej chemioterapii, przy czym 1,0% działań prowadzących do zgonu uznano za związane z zastosowaniem niwolumabu z ipilimumabem; było to zapalenie płuc. Mediana czasu leczenia wyniosła 3,79 miesiąca (95% CI: 3,52, 4,60) dla niwolumabu z ipilimumabem i 3,48 miesiąca (95% CI: 3,45, 3,48) dla chemioterapii.

 

O badaniu CheckMate -648

CheckMate -648 jest randomizowanym badaniem 3 fazy, oceniającym zastosowanie niwolumabu w skojarzeniu z ipilimumabem (N=325) oraz niwolumabu w skojarzeniu z fluorouracylem i cisplatyną (N=321) w porównaniu z samym fluorouracylem i cisplatyną (N=324) u nieleczonych wcześniej pacjentów z nieresekcyjnym zaawansowanym, nawrotowym lub przerzutowym rakiem płaskonabłonkowym przełyku.

Głównymi punktami końcowymi badania są: przeżycie całkowite (OS) i czas przeżycia bez progresji choroby nowotworowej (PFS) oceniane przez niezależną centralną komisję niepoinformowaną o przydziale leczenia (BICR) u pacjentów ze stopniem ekspresji PD-L1 komórek nowotworu ≥1% w obu terapiach kombinowanych zawierających niwolumab w porównaniu z samą chemioterapią. Pobocznymi punktami końcowymi badania są OS i PFS oceniane przez BICR w całej populacji zrandomizowanych uczestników.

W grupie niwolumabu z chemioterapią pacjenci otrzymywali 240 mg niwolumabu w Dniu 1 i Dniu 15, fluorouracyl 800 mg/m²/dobę od Dnia 1 do Dnia 5 (przez 5 dni) oraz cisplatynę 80 mg/m2 w Dniu 1 czterotygodniowego cyklu. Pacjenci otrzymywali niwolumab przez okres do 24 miesięcy lub do progresji choroby, silnych efektów toksycznych lub wycofania zgody, a chemioterapię do progresji choroby, silnych efektów toksycznych lub wycofania zgody.

W grupie niwolumabu w skojarzeniu z ipilimumabem pacjenci otrzymywali niwolumab w dawce 3 mg/kg mc. co 2 tygodnie oraz ipilimumab w dawce 1 mg/kg mc. co 6 tygodni przez okres do 24 miesięcy lub do progresji choroby, silnych efektów toksycznych lub wycofania zgody.

 

Informacje o raku przełyku

Rak przełyku jest siódmym najczęściej rozpoznawanym nowotworem złośliwym na świecie i szóstą najczęstszą przyczyną umieralności z powodu nowotworów. W roku 2020 odnotowano około 600 tys. nowych przypadków i ponad 540 tys. zgonów. Dwa najczęściej występujące typy raka przełyku to rak płaskonabłonkowy i gruczolakorak, stanowiące odpowiednio 85% i 15% wszystkich nowotworów złośliwych przełyku, przy czym udział procentowy typów histologicznych bywa różny w zależności od regionu geograficznego. Około 60% przypadków nowotworów przełyku w Europie stanowi rak płaskonabłonkowy.

 

Bristol Myers Squibb: Tworzymy lepszą przyszłość dla chorych na raka

W Bristol Myers Squibb inspiruje nas jedna wizja: poprawa jakości życia pacjentów dzięki nauce. Celem, który przyświeca naszym badaniom w tej dziedzinie jest tworzenie leków zapewniających każdemu pacjentowi lepsze i zdrowsze życie oraz dających nadzieję na pełne wyleczenie. W oparciu o wcześniejsze dokonania w szerokim spektrum nowotworów, które wydłużyły życie wielu pacjentów, badacze Bristol Myers Squibb wciąż przesuwają granice możliwości medycyny spersonalizowanej, wykorzystując innowacyjne platformy cyfrowe do interpretacji danych w sposób zapewniający nowe odkrycia i wiedzę. Dzięki bogatej wiedzy naukowej, najnowocześniejszym technologiom i programom badawczym możemy analizować choroby nowotworowe z wielu różnych perspektyw. Rak wywiera ogromy wpływ na wiele aspektów życia pacjenta. W Bristol Myers Squibb staramy się oddziaływać na wszystkich etapach opieki, od diagnozy po szeroko rozumiane życie z nowotworem. Bristol Myers Squibb, jako wiodąca spółka w dziedzinie leczenia nowotworów złośliwych, stawia sobie za cel zapewnienie lepszej przyszłości wszystkim pacjentom onkologicznym.

 

Badania kliniczne i populacje pacjentów

Checkmate 037–leczeni wcześniej pacjenci z czerniakiem rozsianym; Checkmate 066–nieleczony wcześniej czerniak rozsiany; Checkmate 067–nieleczony wcześniej czerniak rozsiany, w monoterapii lub w skojarzeniu z ipilimumabem; Checkmate 238–leczenie adjuwantowe czerniaka; CheckMate 816–leczenie neoadjuwantowe niedrobnokomórkowego raka płuca w skojarzeniu z chemioterapią dwulekową opartą na pochodnych platyny; CheckMate 227–nieleczony wcześniej przerzutowy niedrobnokomórkowy rak płuca, w skojarzeniu z ipilimumabem; Checkmate 9LA–wcześniej nieleczony nawrotowy lub rozsiany niedrobnokomórkowy rak płuca w skojarzeniu z ipilimumabem i 2 cyklami chemioterapii dwulekowej opartej na pochodnych platyny wg histologii; Checkmate 017–druga linia leczenia rozsianego płaskonabłonkowego niedrobnokomórkowego raka płuca; Checkmate 057–druga linia leczenia rozsianego niepłaskonabłonkowego niedrobnokomórkowego raka płuca; Checkmate 743–wcześniej nieleczony nieresekcyjny, złośliwy międzybłoniak opłucnej w skojarzeniu z ipilimumabem; Checkmate 214–wcześniej nieleczony rak nerkowokomórkowy w skojarzeniu z ipilimumabem; Checkmate 9ER–wcześniej nieleczony rak nerkowokomórkowy w skojarzeniu z kabozantynibem; Checkmate 025–wcześniej leczony rak nerkowokomórkowy; Checkmate 205/039–klasyczny chłoniak Hodgkina; Checkmate 141–nawrotowy lub rozsiany drobnokomórkowy rak głowy i szyi; Checkmate 275–rak pęcherza moczowego; CheckMate 274–leczenie adjuwantowe raka urotelialnego; Checkmate 142–rozsiany rak jelita grubego MSI-H lub dMMR w monoterapii lub w skojarzeniu z ipilimumabem; Checkmate 040–rak wątrobowokomórkowy w skojarzeniu z ipilimumabem; Attraction-3–płaskonabłonkowy rak przełyku; Checkmate 577–leczenie adjuwantowe raka przełyku lub połączenia przełykowo-żołądkowego; Checkmate 649– nieleczony wcześniej zaawansowany lub przerzutowy rak żołądka lub połączenia przełykowo-żołądkowego lub gruczolakorak przełyku

 

O współpracy Bristol Myers Squibb i Ono Pharmaceutical

W ramach umowy o współpracy zawartej w 2011 roku ze spółką Ono Pharmaceutical, spółka Bristol-Myers-Squibb rozszerzyła zakres terytorialny swoich praw do prowadzenia prac rozwojowych nad niwolumabem i jego komercjalizacji na wszystkie kraje świata z wyjątkiem Japonii, Korei i Tajwanu, gdzie wszystkie prawa do tej cząsteczki zachowała firma Ono. W dniu 23 lipca 2014 r. spółki Bristol Myers Squibb i Ono Pharmaceutical podpisały umowę o współpracy strategicznej w zakresie prowadzenia prac rozwojowych i komercjalizacji różnych leków immunoonkologicznych – zarówno w monoterapii, jak i terapii skojarzonej – w Japonii, Korei Południowej i na Tajwanie.