Raport w rękach Ministra Macieja Miiłkowskiego!

2023-04-24

Dyrektor Fundacji Onkologicznej Nadzieja Joanna Konarzewska-Król oraz Iga Rawicka z Europa ColonPolska przekazały Ministrowi Maciejowi Miłkowskiemu raport "Aktualna sytuacja pacjentów z nowotworami układu pokarmowego w Polsce. Wyzwania w zakresie działań profilaktycznych oraz postępowania diagnostyczno-terapeutycznego" Raport ten pozwala dokładnie przyjrzeć się problematyce nowotworów przewodu pokarmowego w Polsce – ich rozpowszechnieniu, funkcjonującym w naszym kraju i na świecie programom przesiewowym, stosowanym metodom diagnostyki i leczenia. Zawarte w raporcie wnioski stanowią bazę do wypracowania rekomendacji zmian, które z pewnością wpłyną pozytywnie na ograniczenie śmiertelności z powodu nowotworów układu pokarmowego.

W raporcie przedstawiono propozycję działań, które pomogą w lepszym leczeniu nowotworów przewodu pokarmowego. Jednym z ważniejszych inwestycji w zdrowie jest inwestycja w profilaktykę, dlatego też apeluje się o zwiększenie działań w ramach profilaktyki pierwotnej poprzez prowadzenie kampanii edukacyjnych i informacyjnych przez Ministerstwo Zdrowia. Wspieranie działań edukacyjnych dotyczących chorób nowotworowych jest istotnym aspektem, który wpłynie na poprawę statystyk jeśli chodzi o zgony z powodu raka jelita grubego.

Raport proponuje również zwiększenie działań w ramach profilaktyki wtórnej poprzez realizowanie działań Narodowej Strategii Onkologicznej, a także działania informacyjne dla społeczeństwa oraz szeroką realizację w obszarze dostępnych programów badań przesiewowych. Zgłaszana jest także potrzeba rozważenia przez Ministerstwo Zdrowia wprowadzenia zmian w programie profilaktycznym raka jelita grubego, który będzie oparty o test FIT. Obecnie funkcjonujące rozwiązanie nie przewiduje koordynacji, a w konsekwencji merytorycznego monitorowania jakości, czyli kluczowych elementów każdego programu przesiewowego.

Niestety, nawet pomimo ogromnego zaangażowania w profilaktykę, u części chorych nowotwór zostanie wykryty w późnym stadium lub dojdzie do jego progresji. W takim przypadku kluczowy jest dostęp do nowoczesnego leczenia zalecanego w wytycznych praktyki klinicznej poprzez sprawne wprowadzanie do programów lekowych immunoterapii, terapii celowanych i leków łączących różne mechanizmy działania, zarówno w leczeniu uzupełniającym po operacji chirurgicznej, jak i w bardziej zaawansowanych przypadkach.

Fundacja Onkologiczna Nadzieja i Europa ColonPolska zdeklarowały wsparcie i dialog z Ministerstwem Zdrowia - wspólnie wierzymy, że opracowanie takie jak to pomoże w podejmowaniu kolejnych potrzebnych decyzji i poprawi alarmujące statystyki dotyczące zapadalności i śmiertelności z przyczyn onkologicznych w Polsce.