Rewolucja w leczeniu raka płuc!

2023-08-24

W dniach 16-18 sierpnia 2023 roku odbyła się XIII Letnia Akademia Onkologiczna dla Dziennikarzy w Warszawie, skupiając uwagę na najnowszych osiągnięciach w dziedzinie onkologii. W trakcie jednego z paneli poruszono temat immunoterapii jako prawdziwej rewolucji w leczeniu nowotworów.

Immunoterapia – prawdziwa rewolucja

Dawniej osoby cierpiące na raka płuca, które nie były poddane żadnej formie leczenia, miały około pół roku życia. Standardowe procedury, takie jak chemioterapia, wydłużyły życie pacjentów o rok. Jednak dzisiaj oblicze leczenia raka płuca uległo radykalnej zmianie. Immunoterapia, czyli terapia polegająca na pobudzaniu układu odpornościowego do walki z nowotworami, stała się kluczowym narzędziem w rękach polskich onkologów.

Skuteczność immunoterapii w raku płuca została udowodniona w licznych badaniach. Początkowo skupiano się na pacjentach, u których chemioterapia nie przynosiła oczekiwanych rezultatów. Okazało się, że immunoterapia, szczególnie wykorzystująca leki takie jak niwolumab czy atezolizumab, znacząco przedłużała życie w porównaniu do chemioterapii. Terapia ta okazała się skuteczna także w leczeniu konsolidującym i przedoperacyjnym.

Niezależnie od zaawansowania choroby, immunoterapia wnosi znaczący wkład w poprawę rokowań. W leczeniu konsolidującym w trzecim stadium zaawansowania dodanie immunoterapii przez rok pozwala wydłużyć życie pacjentów nawet o 1,5 roku.

Nowe technologie i coraz bardziej precyzyjne podejście do terapii umożliwiają osiąganie znaczących rezultatów w poprawie życia pacjentów. Przyszłość terapii przeciwnowotworowych jawi się jako coraz bardziej obiecująca.