Szpiczak plazmocytowy - wydłużone życie pacjentów dzięki nowym terapiom

2023-08-16

Szpiczak plazmocytowy, stanowiący trzecią najczęstszą postać nowotworów układu chłonnego, doczekał się znacznego postępu w zakresie terapii. Eksperci podkreślają, że pacjenci z tą chorobą żyją teraz nawet trzykrotnie dłużej niż wcześniej. Wartościowe rezultaty są możliwe dzięki dostępowi do nowych i innowacyjnych metod leczenia. Obecnie to, czy pacjent przeżyje dłużej, zależy od dostępu do nowoczesnych terapii, które znacznie poprawiły rokowania w walce z tą nieuleczalną chorobą.

Statystyki ukazują, że w Polsce rocznie diagnozuje się 2-2,5 tysiąca przypadków szpiczaka plazmocytowego, a około 10 tysięcy osób żyje obecnie z tą chorobą. Obserwowana poprawa przeżycia jest wyjątkowo obiecująca. Przez ostatnie dwie dekady, średni czas przeżycia pacjentów wzrósł z trzech lat do dziesięciu, a niekiedy nawet więcej. Eksperci podkreślają, że ta pozytywna tendencja jest szczególnie widoczna wśród młodszych pacjentów.

Chociaż szpiczak plazmocytowy nadal pozostaje chorobą nieuleczalną, to nowe leki i schematy leczenia znacząco wpłynęły na poprawę jakości życia pacjentów. Terapie 3- lub 4-lekowe, oraz nowe leki, które działają w innych mechanizmach niż dotychczasowe, stwarzają nadzieję na dłuższe i bardziej komfortowe życie. Osiągnięcia w dziedzinie refundacji leków i nowych opcji terapeutycznych są kluczowe dla tego postępu.

Jednym z ważnych osiągnięć jest zastosowanie nowoczesnych terapii skojarzonych, które mogą znacznie poprawić stan pacjentów. Przykładem jest izatuksymab w połączeniu z pomalidomidem i deksametazonem. Tego rodzaju leczenie jest refundowane w Polsce i wydłuża okres kontroli choroby, szczególnie w przypadku pacjentów, którzy byli już leczeni innymi substancjami.

Eksperci podkreślają jednak, że prace nad nowymi terapiami nie ustają. Aktualnie prowadzone badania, takie jak badanie COBRA czy PREDATOR, są krokiem naprzód w zmienianiu standardów terapeutycznych dla pacjentów z szpiczakiem plazmocytowym. W miarę postępu badań i rozwoju nowych opcji terapeutycznych, pacjenci mogą mieć większą szansę na dłuższe i zdrowsze życie.

Warto zaznaczyć, że poprawa dostępu do nowych terapii jest kluczowym elementem w walce z tą chorobą, a współpraca między lekarzami, naukowcami i służbami zdrowia jest niezbędna dla dalszego postępu w dziedzinie leczenia szpiczaka plazmocytowego.