XVI FORUM ORGANIZACJI PACJENTÓW

2022-02-10

Forum Liderów Organizacji Pacjentów to organizowane  spotkanie z udziałem przedstawicieli organizacji pacjentów, którego celem jest integracja środowiska oraz szkolenia pracowników organizacji z zakresu komunikacji, zarządzania, zdrowia publicznego, finansowania, problematyki istotnej dla NGOs.

Intencją Forum jest inicjowanie rozwiązań, które wpłyną na poprawę systemowej opieki nad pacjentem. Jest to największa tego typu konferencja skierowana do liderów pacjentów reprezentujących chorych w różnych obszarach terapeutycznych. Dzięki temu Forum jest skuteczną płaszczyzną wymiany doświadczeń́ pomiędzy organizacjami działającymi w różnych obszarach ochrony zdrowia oraz sprzyja dyskusji nad systemowymi rozwiązaniami służącymi poprawie jakości życia pacjentów.

Pierwszego dnia zaplanowano debaty z udziałem Ministra Zdrowia, Prezesa NFZ, Rzecznika Praw Pacjenta, wiceministrów zdrowia, ekspertów z dziedziny medycyny oraz przedstawicieli organizacji pacjentów.  Szczególnie polecamy Wysłuchanie Społeczne, podczas którego zaproszeni goście odpowiedzą na przesłane wcześniej przez organizacje pacjentów pytania.  Wręczone zostaną także Nagrody „Dla Zdrowia i Pacjenta” oraz wyłonimy zwycięzców 2 edycji programu „Gran na Zdrowie”.

Konferencja transmitowana będzie na stronie www.fop2022.pl

Lub na kanale na YouTube https://youtu.be/HpggudEIpNs