Złośliwy międzybłoniak opłucnej

2023-02-09

Złośliwy międzybłoniak opłucnej to najczęstszy nowotwór pierwotny opłucnej, który wywodzi się z komórek submezotealialnych wyścielających opłucną. Może rozwinąć się także w otrzewnej i osierdziu. Jak mówią statystyki, w Polsce ten nowotwór dotyka około 320 osób rocznie, jednak prawdopodobnie jest to większa liczba. Częściej choroba dotyka mężczyzn. Najbardziej narażone na nowotwór są osoby wykonujące pracę w kopalniach z azbestem,  a także pracujące w przemyśle tekstylnym, stoczniowym oraz samochodowym.

Objawy, diagnostyka i leczenie

Nowotwór cechuje agresywny przebieg. Najczęściej rozpoznawany jest w stadium miejscowego zaawansowania. Objawem klinicznym międzybłoniaka jest ból w klatce piersiowej, któremu mogą towarzyszyć duszności spowodowane wysiękiem w jamie opłucnej. Do objawów zalicza się także kaszel, płyn w jamie opłucnej, spadek masy ciała i ogólne osłabienie.

Diagnostyka międzybłoniaka nie należy do najłatwiejszych, dlatego bardzo istotna jest współpraca onkologa, patologa, radiodiagnosty i klinicysty. Materiał do badania histopatologicznego uzyskuje się zazwyczaj drogą torakoskopii. Badanie podmiotowe obejmuje także szczegółowy wywiad w kierunku narażenia na azbest, oraz objawów związanych z umiejscowieniem zmiany. Natomiast badanie przedmiotowe obejmuje typową ocenę układu oddechowego i klatki piersiowej.

Leczenie międzybłoniaka powinno odbywać się specjalistycznych ośrodkach o dużym doświadczeniu. Szansę na trwałe wyleczenie nowotworu stwarza doszczętny zabieg operacyjny, który jest jednak możliwy tylko u wybranych chorych. W wybranych przypadkach można wykonać także pleuroktomię lub pleurodezę. U chorych stosuje się także radio i chemioterapię.

Nadzieję na poprawę wyników dają badania kliniczne dotyczące zastosowania immunoterapii. Więcej informacji znajdziecie tutaj https://tiny.pl/w42d5.