Anual CTRL Cancer Summit 2019 Bruksela. Roczny szczyt onkologiczny dla organizacji pacjenckich.

2019-09-11

Na zaproszenie firmy Pfizer Oncology uczestniczyliśmy w międzynarodowych warsztatach zorganizowanych dla przedstawicieli  organizacji pacjenckich krajów Europy Środkowo-Wschodniej.

,,Annual CTRL Cancer Summit”  ma na celu uaktywnienie działań pacjenckich w procesie współtworzenia  krajowego Planu Walki z Rakiem - przekazanie głosu pacjenckiego i ujednolicenie standardów.  Każdy kraj musi mieć opracowaną taką strategię, by dążyć do spadku umieralności. Prognozy zachorowań na raka są zatrważające. Przewiduje się, że do 2035 liczba chorych podwoi się na świecie.

 

Główne założenia
 

  • Analiza potrzeb i możliwości wprowadzenia w krajach o niższym poziomie opieki onkologicznej rozwiązań pozwalających zrównać systemy opieki onkologicznej pomiędzy krajami Europy - Polska jest jednym z krajów plasujących się nisko, żeby nie powiedzieć najniżej w rankingach w różnych obszarach. Zatem bezwzględnie niezbędne jest jak najszybsze wprowadzenie polskiego „Cancer planu” aby krok po kroku przybliżać się do wytycznych ESMO i poziomu europejskiego walki z rakiem
  • Osiągnięcie wspólnej, planowanej wizji onkologicznej 70:35 - tzn 70% długoterminowych  przeżyć  wszystkich pacjentów z rakiem w całej Europie do 2035 r.
  • Przełamanie granic w opiece nad chorującymi na raka - między krajami, zawodami, sektorami i wszystkimi interesariuszami zainteresowanymi stronami. Od 2 dni bierzemy udział w międzynarodowym spotkaniu -Drugiego dnia  podczas warsztatów dyskutowaliśmy o priorytetach polskiej onkologii.
 

  • wprowadzenie Narodowej Startegii Walki z rakiem
  • ujednolicenie standardów diagnostycznych i terapeutycznych
  • poprawienie dostępu do nowych technologii lekowych
  • wprowadzenie oceny jakościowej
  • niwelowanie różnic w dostępie do leczenia
  • wczesna diagnostyka
  • zmniejszenie liczby zgonów spowodowanych zachorowaniem na raka,
  • zapobieganie zachorowaniom poprzez wprowadzenie szczepień przeciw HPV
  • wprowadzeniu rejestrów krajowych i narządowych

     

Dyskutowaliśmy też o profilaktyce, która ma większe znaczenie dla długości życia niż medycyna naprawcza. Dużo trudniej jest zapobiegać nowotworom, bo na zachorowalność ma wpływ więcej czynników niż w przypadku chorób układu krążenia. Efekty działań profilaktycznych nie są również zauważalne od razu.

 

Spotkanie organizacji pacjenckich poprzedziło odbywający sie w dniach 12-14 września ECCO Cancer Summit - konferencję z udziałem  przedstawicieli decydentów w ochronie zdrowia krajów Europy Środkowo-Wschodniej, którego celem jest:

Próba skonstruowania konsensusu dotyczącego współpracy i interwencji politycznych w celu wspólnej walki z rakiem w krajach Europy.