BEZPIECZNY LEK=BEZPIECZNY PACJENT

2022-01-14

Zapraszamy serdecznie Państwa do wzięcia udziału w webinarze „Bezpieczny lek = bezpieczny pacjent”.

Podczas spotkania poruszymy temat bardzo ważny dla wszystkich. Dotyczy on nas, naszych bliskich, naszych znajomych, którzy przyjmowali, przyjmują lub będą przyjmować leki.
Gdy zaczynamy stosowanie nowego leku i zapoznajemy się z ulotką, to w naszych głowach powstają różne pytania, na które odpowiedzi znają eksperci – goście webinaru. 
W trakcie spotkania zostaną poruszone ważne kwestie dotyczące bezpieczeństwa stosowania leków.

Naszymi gośćmi będą:
Dyrektor Andrzej Czesławski - Departament Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych, URPL

Dr n. farm. Marcin Kruk - Prezes Polskiego Towarzystwa Bezpiecznej Farmakoterapii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Dr hab. n. med. Jarosław Woroń - Kierownik w Zakładzie Farmakologii Klinicznej Katedry Farmakologii Wydziału Lekarskiego UJ w Krakowie               

Mgr farm. Monika Nowak - Przewodnicząca Grupy Roboczej ds. Bezpieczeństwa Farmakoterapii, INFARMA

W trakcie webinaru będziecie Państwo mogli również zadawać pytania, które zostaną zaadresowane do ekspertów.

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny i dostępny dla wszystkich zarejestrowanych.

Aby wziąć udział w wydarzeniu należy zarejestrować się pod poniższym linkiem:

www.bezpiecznylekbezpiecznypacjent.pl

#bezpiecznylekbezpiecznypacjent #bezpiecznylek #bezpieczny pacjent #pharmacovigilance #bezpieczeństwofarmakoterapii #farmakoterapia #razemdlapacjentow

 

@oznaczenia INFARMA, URPL, PTBFarm