Forum LEKARZE LEKARZOM- Dolnoślaskie Centrum Onkologii

2019-09-15

Mieliśmy wczoraj zaszczyt rozmawiać o ,,Roli organizacji pozarządowych, wspierających pacjentów onkologicznych - ich szansach, zagrożeniach i wyzwaniach, oraz o naszych doświadczeniach w opiece nad pacjentami ze zdiagnozowanymi nowotworami głowy i szyi w Polsce. Z prelekcja wystąpiła dyrektor fundacji Joanna Konarzewska-Król.
 

Konferencja została zorganizowana w ramach projektu: " Program profilaktyki pierwotnej i wczesnego wykrywania nowotworów głowy i szyi na terenie województw: dolnośląskiego, opolskiego i lubuskiego".

Celem konferencji było  stworzenie tzw. platformy współpracy pomiędzy sektorem medycznym- lekarzami różnych specjalizacji, pielęgniarkami, samorządami lekarskimi  i sektorem niemedycznym mającym wpływ na kształt, jakość, funkcjonowanie opieki onkologicznej - pomiędzy: psychologami, samorządowcami, przedstawicielami organizacji pozarządowych, reprezentującymi pacjentów onkologicznych, przedstawicielami mediów- którzy są odpowiedzialni za przekaz medialny wiedzy o zdrowiu do społeczeństwa.
 

Wierzymy, że konferencja stworzy fundamenty do budowania dobrej jakości w ochronie zdrowia.