IMMUNOTERAPIA W LECZENIU ADJUWENTOWYM CZERNIAKA

2019-10-02

Dzisiaj uczestniczyliśmy w szkoleniu dotyczącym zastosowania immunoterapii w leczeniu adjuwantowym czerniaka po leczeniu chirurgicznym organizowanym przez firmę BMS. 

Zastosowanie Immunoterapii  w leczeniu czerniaka już trzy lata temu spowodowała prawdziwą rewolucję, ponieważ kilkukrotnie wydłużyło przeżycia chorych na zaawansowanego, nieoperacyjnego czerniaka.

Teraz kolejnym krokiem jest leczenie uzupełniające czerniaka, czyli leczenie adjuwantowe, które powoduje wyleczenie dodatkowo 15-20 proc. chorych – - tłumaczy prof. Piotr Rutkowski, Kierownik Kliniki Nowotworów Tkanek Miękkich, Kości i Czerniaków, Pełnomocnik Dyrektora ds. Badań Klinicznych Centrum Onkologii-Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie.
 

Leczenie zaawansowanego czerniaka

 • W Polsce czerniak jest leczony w ramach trzech programów lekowych:

1.B48  Leczenie czerniaka złosliwego skóry

2. B59 Leczenie czerniaka skóry lub błon śluzowych ipilimumabem

3. B72 Leczenie czerniaka skóry dabrafenibem i tramenitybem

 

Kompleksowe leczenie czerniaka

Według rekomendacji ECCO (European CanCer Organisation), Krajowego Konsultanta w dziedzinie chirurgii onkologicznej oraz Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej leczenie chorych na zaawansowanego czerniaka powinno być:

 • prowadzone przez wielodyscyplinarny zespół doświadczonych specjalistów,
 • w ośrodkach z pełnym dostępem do diagnostyki,
 • z dostępem do kompleksowego leczenia, czyli: chirurgii, immunoterapii: anty-PD-1; anty-CTLA-4, terapii celowanej inhibitorami BRAF/MEK, radioterapii, chemioterapii.
   
 • W Polsce zalecenia dot. kompleksowego leczenia spełniają 22 ośrodki. W każdym województwie dostępny jest przynajmniej jeden szpital lub klinika onkologiczna.

 

Leczenie uzupełniające czerniaka

 • Terapie adjuwantowe to metody uzupełniające, które stosuje się po leczeniu chirurgicznym w celu wyeliminowania przerzutów, zmniejszenia ryzyka wznowy miejscowej i przerzutów odległych,
  a tym samym poprawy rokowania chorego.
 • Leczenie uzupełniające czerniaka, czyli leczenie adjuwantowe,
  u chorych po leczeniu chirurgicznym z przerzutami do węzłów chłonnych powoduje wyleczenie dodatkowo 20 proc. chorych.
 • Rada Przejrzystości AOTMiT 27 maja 2019 uznała za zasadne finansowanie leku niwolumab w ramach programu lekowego "Leczenie uzupełniające czerniaka skóry lub błon śluzowych niwolumabem". Prezes Agencji także wydał pozytywną ocenę dla tego leku. Rekomendacje te uzasadniają wprowadzenie niwolumabu na listę leków refundowanych