#MamRakaChcęDziecko

2021-05-12

Właśnie ruszyła akcja Fundacji Polska Liga Walki z Rakiem  #MamRakaChcęDziecko w ramach realizowanego przez projektu Oncofertility - czyli zachowanie płodności u osób chorych onkologicznie. 

 

Zachorowania na nowotwory złośliwe są coraz bardziej powszechne u osób poniżej 40. roku życia. Według Krajowego Rejestru Nowotworów prawie 8 tys. osób z tej grupy wiekowej zachorowało na raka w 2015 r., a część z nich przed zachorowaniem nie zrealizowała planów prokreacyjnych. Nowotwór oraz zastosowane leczenie mogą prowadzić do pogorszenia funkcji rozrodczych lub powodować bezpłodność, dlatego obowiązkiem lekarza prowadzącego jest poinformowanie chorych o możliwości wystąpienia takich powikłań.
Usunięcie narządu rodnego u kobiety, jąder u mężczyzny lub napromienianie miednicy powoduje trwałą niepłodność , natomiast zastosowanie chemioterapii i hormonoterapii może trwale lub odwracalnie hamować funkcje rozrodcze u obojga płci.  Pacjenci onkologiczni powinni na każdym etapie leczenia, przed operacją, radioterapią lub leczeniem systemowym, otrzymywać wyczerpujące informacje na temat możliwych powikłań, w tym ryzyka utraty płodności oraz możliwości jej zachowania i wspomagania rozrodu.

 

 

 

O projekcie
W ramach projektu Fundacja uruchomiła Infolinię Zachowania Płodności . Infolinia działa we wtorki i czwartki w godzinach 17:00 – 19:00 pod numerem tel. 793 555 238. Bezpłatnych informacji na temat możliwości posiadania potomstwa oraz zachowania płodności u pacjentów onkologicznych w ramach Infolinii Zachowania Płodności udzielają dr Milena Lachowicz oraz mgr inż. Katarzyna Barańska.