Międzynarodowa konferencja - Priorities and challenges in Polish and European drug policy

2021-05-17

Tematem przewodnim konferencji, która odbywa się 17-18 maja są obszary priorytetowe oraz wyzwania w zakresie polityki lekowej i farmakoterapii w Polsce i w Europie. To wyjątkowa okazja do wymiany wiedzy w międzynarodowym gronie ekspertów ochrony zdrowia i wybitnych klinicystów.

Pierwszego dnia zaplanowano panele międzynarodowe, do których zaproszono  ekspertów ochrony zdrowia, europarlamentarzystów oraz przedstawicieli międzynarodowych organizacji z obszaru zdrowia i medycyny. Będziemy dyskutować na temat polityki lekowej, systemu refundacyjnego oraz bezpieczeństwa lekowego poszczególnych krajów Unii Europejskiej. Omówione zostaną  przełomowe terapie i najbardziej innowacyjne technologie, które są odpowiedzią na potrzeby społeczne i globalne wyzwania.

 

Drugi dzień konferencji będzie poświęcony w całości polityce lekowej w Polsce w wybranych obszarach terapeutycznych z omówieniem wyzwań, jakie stoją przed Ministerstwem Zdrowia. W panelach będą uczestniczyć klinicyści i eksperci ochrony zdrowia. Szczególnie liczymy na udział decydentów z Ministerstwa Zdrowia, Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji oraz Narodowego Funduszu Zdrowia, ponieważ dyskusje będą dotyczyły bezpośrednio polskich realiów. Do jednego z paneli zaproszona została nasza fundacyjna dyrektor Joanna Konarzewska-Król. 

 

W systemach ochrony zdrowia różnych państw stosowane są odmienne zasady refundacji. Miliony pacjentów na całym świecie nie mogą skorzystać z innowacyjnych metod leczenia. Dostęp do leków (czy np. w skali globalnej – dostęp do szczepionki przeciwko COVID-19) to nadal wyzwanie XXI wieku. Środowisko ekspertów, również decydenci, powinni dążyć do zrównoważonego i pełnego zaspokojenia potrzeb pacjentów, ograniczania kosztów, wyróżniania i dofinansowania innowacji, wspierania rozwoju przełomowych terapii. Udział znakomitych ekspertów polskich i europejskich w konferencji pozwoli na wielopoziomową dyskusję i stworzy szansę wypracowania rozwiązań kluczowych dla realizacji lokalnych i globalnych potrzeb w polityce lekowej.