NOWOTWORY NEREK I PĘCHERZA MOCZOWEGO BEZ TAJEMNIC

2023-07-06

15 czerwca 2023 r. odbyło się spotkanie edukacyjne organizowane przez Stowarzyszenie Mężczyzn z Chorobami Prostaty. Tegoroczna konferencja dla pacjentem miała na celu przybliżenie informacji dotyczących profilaktyki, diagnostyki i leczenia raka nerek i raka pęcherza moczowego.

Profesor Roman Sosnowski przybliżył tematykę roli nefrektomii w uogólnionym raku nerki. W swojej wypowiedzi zaznaczył m.in., że rola urologów jest zasadnicza, kiedy nowotwór ograniczony jest do narządu, bądź kiedy możliwe jest usunięcie wszystkich przerzutów odległych. Wejście w erę leków ukierunkowanych molekularnie spowodowało zmianę konceptu terapeutycznego w leczeniu raka nerki.

Profesor Jakub Żołnierek podsumował, jak wprowadzone w 2022 roku zmiany w programie lekowym B.10 zmieniły podejście w leczeniu pacjentów z rakiem nerki. Dzięki refundacji nowych leków i uelastycznienieniu ich stosowania choroba uzyskał status przewlekłej, a pacjenci z powodzeniem leczeni są latami w ramach kolejnych linii leczenia. Nadal brakuje dostępu do  schematów combo, łączących zastosowanie immunoterapii i leku ukierunkowanego molekularnie.

Profesor Jakub Dobruch w swojej wypowiedzi skupił się na innowacjach w diagnostyce i terapii pęcherza moczowego. Powołując się na statystyki wskazał, że na ten nowotwór każdego roku na świecie zapada ok. pół miliona osób, a liczba chorych będzie wzrastać w kolejnych latach, podwajając się do roku 2040. Leczenie chirurgiczne często nie spełnia niestety potrzeb chorych, dlatego łączy się je z leczeniem systemowym – najczęściej chemioterapią. Przyszłością leczenia raka pęcherza moczowego i sposobem na ograniczenie liczby radykalnych cystektomii może być TAR 200 – urządzenie wprowadzane do pęcherza moczowego, powoli uwalniające odpowiedni lek.

W terapii tego nowotworu szczególną rolę odgrywa współpraca między specjalistami onkologii i urologii. Zgodnie ze słowami prof. Kucharza, leczenie systemowe ma prowadzić do eradyckacji mikroprzerzutów. Leczenie NAC (chemioterapia przedoperacyjna)  pozwala na wczesną eradykację mikroprzerzutów, jednak może powodować powikłania chirurgiczne. Leczenie AC  (chemioterapia pooperacyjna) – nie opóźnia leczenia chirurgicznego, ale może powodować opóźnienia w chemioterapii, jeśli komplikacje nastąpią komplikacje chirurgiczne. U pacjentów z rakiem pęcherza moczowego w stadium zaawansowanym szansą jest immunoterapia. U chorych, u których chemioterapia przedoperacyjna nie przyniosła oczekiwanych skutków oraz pacjentów z wysoką ekspresją białka PD – L1 bardzo skuteczny okazuje się niwolumab. Podanie immunoterapii jako leczenia podtrzymującego po chemioterapii pozwala zwiększyć średnie przeżycie pacjentów o ok. 7 miesięcy w porównaniu z chorymi, którzy jej nie otrzymali.