ONKOAZYL DLA UKRAINY

2022-06-03

W piątek, 3 czerwca odbyły się w Warszawie pierwsze warsztaty dla pacjentów onkologicznych z Ukrainy i ich opiekunów    w ramach projektu ONKO AZYL DLA UKRAINY.
 

Patronat honorowy nad warsztatami objął Rzecznik Praw Pacjenta. Uczestnicy spotkania mogli wysłuchać prowadzonych w języku ukraińskim  się wykładów: onkologa, hematologa, psychologa, specjalisty badań klinicznych oraz wystąpień liderów polskich organizacji pacjentów onkologicznych.
 

Celem warsztatów jest edukacja i informacja na temat organizacji opieki onkologicznej w Polsce oraz wsparcia, jakie udzielają  organizacje pacjentów chorym na nowotwory, a także integracja środowiska ukraińskich i polskich pacjentów.
 

Partnerami projektu są: Stowarzyszenie Hematoonkologiczni, Fundacja Onkologiczna Nadzieja, Fundacja Urszuli Jaworskiej,  Fundacja DKMS, Fundacja StomaLife, Stowarzyszenie Pol-Ilko, Stowarzyszenie Amazonki Warszawa-Centrum i  Fundacja Życie z Rakiem.
 

Po wakacjach planowane są spotkania w innych miastach Polski organizowane w partnerstwie z  lokalnymi organizacjami pacjentów onkologicznych.