Opdivo (niwolumab) z pozytywną opinią Rady Przejrzystości!

2023-06-07

Rada Przejrzystości działająca przy Prezesie Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji podczas posiedzenia w dniu 5 czerwca 2023 roku uznała za zasadne objęcie refundacją leku Opdivo (niwolumab) w ramach programu lekowego B.141 „Leczenie pacjentów z rakiem urotelialnym”.

Rak ureotelialny stanowi ponad 90% przypadków raka pęcherza moczowego i należy do jednego z najczęstszych nowotworów złośliwych. Według Krajowego Rejestru Nowotworów liczba zachorowań na nowotwór pęcherza w Polsce wynosi ponad 6 tysięcy przypadków rocznie. Mimo, że średnia zachorowalność w Polsce jest mniejsza niż europejska, wskaźniki umieralności w naszym kraju wciąż należą do najwyższych w całej UE.

Jedną z najbardziej skutecznych metod postepowania w przypadku nowotworu pęcherza moczowego jest immunoterapia, dotychczas jednak pacjenci w Polsce nie mieli dostępu do alternatywnych opcji terapeutycznych w leczeniu uzupełniającym raka uretolialnego naciekającego błonę mięśniową.

Odpowiedzią na ich potrzeby może być niwolumab, a pozytywna opinia Rady Przejrzystości jest ważnym krokiem w stronę refundacji dla tej skutecznej terapii i rozszerzenia istniejącego programu lekowego dla pacjentów z miejscowo zaawansowanym lub przerzutowym rakiem pęcherza moczowego (B.141).