Posiedzenia sejmowe dotyczące ONKOLOGII

2019-07-19


Wczoraj nasza Fundacja uczestniczyła w kilku Posiedzeniach Sejmowych dotyczących ONKOLOGII.

Podczas posiedzenia dotyczącego sytuacji chorych na chłoniaki skórne T-komórkowe Anna Chmielewska opowiedziała o swoich doświadczeniach z chorobą i zwróciła uwagę jak ważna jest pomoc psychoonkologa w procesie leczenia.

W posiedzeniu Zespołu ds. Organizacji Ochrony Zdrowia poświęcone nowotworowi płuca pod przewodnictwem Pani Poseł Anny Czech Joanna Konarzewska podniosła kwestię równego traktowania pacjentów w kontekście dostępu do leczenia terapiami immunologicznymi.

Podczas posiedzenia Parlamentarnego Zespołu ds. Onkologii dotyczącego nowotworów głowy i szyi postulowaliśmy o zapewnienie pacjentom dostępu do wszystkich metod leczenia zgodnych z międzynarodowymi standardami i stworzenie programu lekowego z wykorzystaniem niwolumabu. Był to bardzo pracowity i mamy nadzieję, że również owocny dzień. Zebrane rekomendacje zostaną przekazane resortowi zdrowia i NFZ.