Pozytywna rekomendacja Prezesa AOTMiT dla nerki w III linii !

2022-02-09

Kolejne dobre wiadomości dla pacjentów chorujących na raka nerki. Prezes Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji wydał pozytywną rekomendację dla refundacji immunoterapii niwolumabem w III linii leczenia. To oznacza kolejny krok bliżej ogłoszenia nowego, spełniającego standardy europejskie programu lekowego dla pacjentów chorujących na ten nowotwór.
Panie Ministrze, trzymamy kciuki za majową listę refundacyjną!

 

 

Link do rekomendacji: https://bipold.aotm.gov.pl/assets/files/zlecenia_mz/2021/178/REK/2022%2002%2008%20BP%20RP%2015%202022%20Opdivo%20czarna_REOPTR.pdf

 

I  wszystkich dokumentów: https://bipold.aotm.gov.pl/index.php/zlecenia-mz-2021/965-materialy-2021/7612-178-2021-zlc