Spotkanie Grupy Doradczej Pacjentów przy Zarządzie Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej

2020-09-11

GRUPA DORADCZA PACJENTÓW przy PTChO

Dziś w ramach XXVI Zjazdu Polskiego Towarzystwa Chirurgi Onkolohicznej odbyło się drugie spotkanie Grupy Doradczej Pacjentów przy Zarządzie PTChO.

Omówione zostały ostatnie aktywności i zmiany jakie dokonały się w Towarzystwie oraz najbliższe plany i potrzeby w obszarze onkologii i chirurgii onkologicznej, w tym korekta wycen procedur, intensyfikacja działań w zakresie tworzenia cancer unitów oraz adresowanie potrzeb informacyjnych pacjentów.

W spotkaniu wzięli udział:

Polska Koalicja Pacjentów Onkologicznych: Krystyna Wechmann;
PARS - Polskie Amazonki - Ruch Społeczny:  Elżbieta Kozik,
Fundacja OmeaLife: Ewelina Puszkin i Magdalena Kardynał; 
Europa Colon Polska: iga Rawicka
Fundacja Wygrajmy Zdrowie: Szymon Chrostowski,
ALLCANPOLSKA : Anna Kupiecka
Stowarzyszenie Pomocy Chorym na Mięsaki i Czerniaki Sarcoma: KamilDolecki;
z naszej Fundacji: Joanna Konarzewska


I Profesorowie: prof. Dawid Murawa; prof. Wojciech Wysocki, prof. Piotr Rutkowskie i prof. Arkadiusz Jeziorski.